Pro uchazeče

Pro rodiče

Rekvalifikace

Úřední deska

Hlavní zprávy

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

  • OBECNÉ INFORMACE A KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ         ZDE !
  • PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ A VZOR VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY         ZDE !
  • TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ – OBORY UKONČENÉ MAT. ZKOUŠKOU         ZDE !

ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE VZDĚLÁVÁNÍ DO 1. BŘEZNA 2018

INFORMACE A PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK – STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
TEL. 583 320 117


Termíny konání jednotné zkoušky – pouze pro čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou a dvouletý nástavbový obor Podnikání:
1. řádný termín – 12. dubna 2018
2. řádný termín – 16. dubna 2018
1. náhradní termín – 10. května 2018
2. náhradní termín – 11. května 2018

Investice Olomouckého kraje do vzdělávání na Šumpersku...

V našem regionu převládají firmy strojírenského charakteru, které v současnosti požadují pro svůj standardní chod více než 90 pracovníků vyučených v oborech elektrikář, elektromechanik, obráběč kovů a strojní mechanik-zámečník. Jen pro obráběče kovů nabízí Úřad práce v Šumperku téměř 60 volných míst.

Střední školu železniční, technickou a služeb, Šumperk, která je spádovou školou pro širokou oblast Šumperska, letos absolvuje v oborech strojní mechanik, obráběč kovů, mechanik opravář kolejových vozidel, elektrikář a elektromechanik necelých 60 žáků. Zájem dětí o technické obory vzdělání roste, v prvních ročnících se v uvedených oborech učí 70 žáků. Vzhledem k nedostatku kvalifikované pracovní síly stoupají platy v technických profesích, zvyšuje se prestiž manuálních povolání, která jsou dnes úzce propojena s digitální gramotností. Nutnost učit žáky ve vlastních výukových prostorách, citelná úspora provozních prostředků školy, centralizace vzdělávání, moderní dílny využitelné i pro veřejnost, kvalitní zázemí pro žáky i pedagogy, to vše stojí za záměrem vybudovat v areálu hlavní budovy školy nový pavilon. Tato novostavba financovaná z rozpočtu zřizovatele školy, kterým je Olomoucký kraj, by měla svými 3 dílnami, 10 odbornými učebnami sloužit potřebám 180 žáků. Nový dvoupodlažní bezbariérový pavilon by se měl začít užívat do konce roku 2020.

Důvody realizace přístavby školy jsou uchopitelné, přímočaré a jednoznačné, a proto získal náš záměr podporovatele ze strany Okresní hospodářské komory Šumperk, Grémia podnikatelů v Šumperku, Úřadu práce v Šumperku i podporu generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Investice do rozvoje vzdělávání ze strany zřizovatele školy má však další hlubší motiv. Olomoucký kraj si jasně uvědomuje, že restart a rozvoj šumperského regionu, který se potýká se značným každoročním odlivem obyvatel, bytovými problémy, stále vysokou nezaměstnaností v některých svých obcích a městech, je možný cílenou podporou smysluplného středního vzdělávání, jenž je dostupné pro všechny a nabízí slušnou perspektivu spojenou se zajímavou prací v moderních firmách přímo na Šumpersku.

Naše budoucnost je tvořena dnes – výchovou a vzděláváním mladých lidí, kteří jsou si vědomi sounáležitosti s regionem a svým umem chtějí přispívat k jeho rozvoji.

ze Zpravodajství REJ.CZ
Autor: Mgr. Irena Jonová Datum: 28. 1. 2018 Více...

Šumperskou učňovku ovládly netradiční účesy...

Stovky návštěvníků přilákal Den otevřených dveří a Den zaměstnavatelů. Akce se odehrála 7. prosince na Střední škole železniční, technické a služeb v Šumperku.

Podívat se přišli především deváťáci zvažující volbu některého ze dvou desítek učňovských i studijních oborů, které škola nabízí. „Jsem rád, že se vás tu tolik sešlo. Náš průmysl potřebuje lidi s technickým vzděláním, a to ne pouze vysokoškoláky, ale také ty, kteří obsluhují stroje a rozumí jim,“ pochvaloval si na zahájení Petr Krill, předseda Grémia podnikatelů....

ze Zpravodajství sumpersko.net
Autor: sumpersko.net Datum: 17. 1. 2018 Více...

Klempíř vzpomíná na krásnou práci v kostelních a zámeckých věžích...

Stane se stavební klempířina vyhynulým řemeslem? Tuto otázku si pokládá Jaroslav Rataj, jehož rukama prošla spousta památek a historických budov nejen na Šumpersku, ale také v Praze a v nejrůznějších koutech vlasti. Starých klempířů ubývá a mladí o vyučení řemeslu nestojí. Jaroslav Rataj, jenž působí jako učitel odborného výcviku na Střední škole železniční, technické a služeb v Šumperku, o tom ví své.

„Klempířina chce celého muže, který se nebojí dělat ve výškách, má sílu a houževnatost. Není to snadná práce, ale je jednou z nejkrásnějších. U novostaveb se stále častěji uplatňují prefabrikáty, ovšem při obnovách památek a historických budov jsou klempíři nezastupitelní. Dynamická a tvůrčí profese je vhodná pro ty, kdo mají smysl pro krásu a umění, vztah k historii, úctu k úsilí druhých a vlastenecké cítění,“ objasňuje Rataj, jenž se podílel na obnovách památek v Praze, na Bouzově, v Úsově, Kyjově, na Šumpersku, a především na Zábřežsku.

Někdejší krásu, pocuchanou zubem času, pomáhal navrátit řadě kostelních i zámeckých věží. „Je to nepopsatelný pocit, když při obnově báně narazíte na měděnou tabulku, zanechanou v ní před 200 lety. V takovém případě ke jménům předchůdců s pokorou přidávám své. Vědomí propojenosti s minulostí člověka vede k úsilí pracovat co nejlépe, aby trvalo dlouho, než bude třeba napravit nepřízeň času a podnebí, kterým i ten nejdokonalejší materiál jednou podlehne a je pak třeba ho vyměnit,“ vypravuje zkušený řemeslník. Díky své práci poznal řadu zajímavých míst, nejednou se přihodilo, že přihlížející uznalými slovy ocenili um jeho rukou.

„Být mladší, vyrazím do světa. O klempíře je ohromný zájem, v cizině se za jejich práci skvěle platí. Bohužel je těchto řemeslníků stále méně. Kdo za pár let naváže? Čeká naše krásné památky neodvratné chátrání a zkáza, pokud se klempířina stane vyhynulým řemeslem?“ se smutkem v hlase se ptá muž, jenž už dosáhl seniorského věku.

V rodinné tradici, kterou kdysi převzal po dědečkovi, teď pokračuje jeho syn. „Je vyučený stavební klempíř a podniká v oboru,“ vysvětlil Rataj, jenž se přesto obává konce milovaného řemesla. Proto by před odchodem na odpočinek ještě rád pomohl vypravit do profesního života mladé klempíře. Už několik let se však do učení nikdo nepřihlásil.

„Až my staří klempíři nebudeme, kdo ty mladé jednou naučí tomuto krásnému a užitečnému řemeslu?“ krčí nechápavě rameny. Přemítá o tom, že přece stále musejí být lidé, kteří nechtějí nudnou práci v kanceláři, ubíjející svou jednotvárností a každodenní rutinou. Třeba by dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu, pod do nekonečna rozprostřenou oblohou.

„Spousta mladých se věnuje horolezectví, pro ty by mohla být klempířina dobrou volbou. Pro padavky, které v tělocviku neudělají kotoul, tahle profese není,“ upozorňuje zkušený klempíř.

„Toto řemeslo je ze strany zaměstnavatelů velice žádané, mezi absolventy základních škol však o ně bohužel zájem není,“ potvrzuje Irena Jonová, ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb v Šumperku. Přesto škola 3letý obor stále nabízí. Kdo by se chtěl vyučit tradičnímu řemeslu s tisíciletou tradicí, bude mít šanci od nového školního roku.

ze Zpravodajství ŠUMPERK.INFO
Autor: ŠUMPERK.INFO Datum: 31. 1. 201 Více...

Více na: AKTUALITY Akce

Kliknutím na název akce se zobrazí další info !

Měsíční plán Roční plán
DOPORUČUJEME
Rekvalifikace Kontakty-škola Fotogalerie
Podpora sociálně znevýhodněným žákům
Obecně prospěšná společnost Světýlko podporuje pět žáku naší školy.
Poskytuje jim příspěvky na obědy ve výši 5.000.- Ke.


Stavitelství na zkoušku!
Více informací Zde!

Kontakty pro omlouvání žáku:
paní Hanáková | 731 916 097, 776 019 322, 583 320 111

Úřední hodiny studijního oddělení:
    po–pá   7:30-11:45 a 12:15-14:30

Podpora sociálně znevýhodněným žákum
Obecně prospěšná společnost Světýlko podporuje pět žáků naší školy.
Poskytuje jim příspěvky na obědy ve výši 5.000.- Kč.

Úřední hodiny studijního oddělení:
    po–pá   7:30-11:45 a 12:15-14:30

SVE a ZpDVPP Doris Šumperk – nabídka kroužku a aktivit Zde!
Obory školy - video.

Proč spolupracujete se žáky SŠŽTS Šumperk?

Mgr. Tomáš Potěšil,
generální ředitel FORTEX – AGS, a.s.

„Protože řemesla, která se v této škole učí, jsou v našem regionu velmi potřebná. Navíc vím, že obráběči, zámečníci, kteří absolvovali právě tuto školu, jsou díky výborným učitelům, díky sepětí školy s praxí, se zaměstnavateli, dobře připraveni pro svou profesi.“

Lucie Borovičková,
PR manager Billa

„V BILLE si uvědomujeme, jak je důležité podporovat vzdělávání budoucích profesionálů v obchodě. Víme, že investovaný čas se nám vrátí v podobě profesionálního personálu prodejen BILLA.“


Miroslav Janků
jednatel BSK Industrial

„V naší firmě potřebujeme kvalifikované mladé lidi, kteří budou mít zájem pracovat v oboru výrob nástrojů. To je jen jeden z mnoha důvodů, proč spolupracujeme s SŠŽTS a jejími studenty.“


Ing. Vladimír Mikulec,
majitel firmy Novatronic

„SŠŽTS podporuji, protože se jedná o nejvýznamnější vzdělávací zařízení v oborech, ve kterých naše firma zaměstnává největší počet dělníků a techniků. Dále také proto, že je škola vstřícná k potřebám naší firmy z hlediska zvýšených nároků na praktické dovednosti.“

Mgr. Lucie Novotná,
personální ředitelka Pars Nova a.s.

„Protože jsem přesvědčená o potřebnosti řemeslníků nejen jako personální ředitelka naší strojírenské firmy, která na šikovnosti řemeslníků stojí, ale také jako soukromá osoba, která občas potřebuje něco vyrobit, opravit, postavit…. Bez šikovných řemeslníků to prostě nejde.“

Ing. Hana Bartošová,
personální ředitelka UNEX Uničov

„SŠŽTS nabízí učební obory odpovídající našim požadavkům nedostatkových pracovních profesí a cítíme potenciál jak si vzájemně pomoci. Na spolupráci se školou oceňujeme především aktivitu, vstřícnost, pozitivní komunikaci a úsilí, jak více podpořit aktivitu učebních oborů vzhledem k zaměstnanosti v regionu.“

Ptali jsme se žáků

1. Proč sis vybral ke studiu obor na SŠŽTS?
2. Jsi spokojený s výběrem studijního oboru?

žáci

Jakub Polončík

zámečník

„Zámečník je žádaný obor a navíc získám svářecí průkaz za zvýhodněných podmínek.“

„S výběrem oboru jsem spokojený. Každý druhý týden máme praxi, já chodím do Miele v Uničově a jsem domluvený, že po ukončení studia nastoupím právě tam. Líbí se mi jejich firemní politika, firma má budoucnost, je moderní, pan ředitel chodí mezi zaměstnance, zajímá se o ně a je velmi vstřícný. Prostě obor zámečník můžu jen doporučit.“

žáci

Jan Verner

instalatér

„Instalatér mi přijde jako nejlepší řemeslo. Práce je všestranná, zajímavá, získám svařovací průkaz a vím, že když absolvuji tuto školu, nebudu patřit mezi nezaměstnané.“

„Jsem zde spokojený. Ve škole se mi líbí a na praxi máme skvělé mistry. Mám se od nich co učit.“

žáci

Jan Kotrys

strojní mechanik – zámečník

„Strojním mechanikem jsem chtěl být od malička, zajímají mě technické věci. Když jsem školu navštívil při dnech otevřených dveří, líbily se mi zámečnické dílny.“

„S výběrem oboru jsem spokojený. Letos jsem měl možnost vyjet do Německa na třítýdenní praxi. V Chemnitz jsem získal velké zkušenosti, rozhled, nové znalosti a všechno to můžu uplatnit i při práci tady. Chtěl bych tady ve škole získat ještě maturitní vysvědčení.“

žáci

Martina Strnadová

prodavačka

„Složitá rodinná situace mě i sestru přivedly k tomu, že jsme se rozhodly naučit se nějaké užitečné řemeslo. Díky tomu, že se vyučíme prodavačkami, se postavíme na vlastní nohy.“

„Ano, jsem spokojená, dosáhla jsem výrazných úspěchů ve svém studijním oboru, potkala fajn lidi. Praxe, kterou mám v Aldě je pro mě velmi příjemná a motivující.“