Pro uchazeče

  

Pro rodiče

  

Rekvalifikace

  

Úřední deska

  

Projekt
E D I S O N

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Střední škola železniční, technická a služeb se v letošním školním roce zapojila poprvé do projektu EDISON. Působení zahraničních vysokoškolských studentek a studentů z Íránu, Číny, Turecka, Egypta a Indie na naší škole ve dnech 19. – 23. 9. 2016 bylo nejen příjemným zpestřením jazykového vyučování, ale pro mnohé žáky i pedagogy neobvyklým a neopakovatelným zážitkem.

Niloofar, Becky, Oguzhan, Mudi a Bickram poutavými prezentacemi představovali neúnavně v jednotlivých třídách své rodné země, jejich kulturní zajímavosti a společenské odlišnosti. V odpoledních hodinách navštívili některá školní odloučená pracoviště, kde si vyzkoušeli své dovednosti a využili služeb, která poskytují veřejnosti.

Zahraniční návštěvě se věnovali během všech odpoledních aktivit žáci školy s pedagogy. V pondělí je doprovodili na šumperskou radnici, kde je přijal pan starosta Mgr. Zdeněk Brož. Velký zájem o historii města vzbudil u hostů komentovanou prohlídkou Šumperka student 4. ročníku cestovního ruchu SOŠ Šumperk Radim Karkoška, kterému touto cestou ještě jednou děkujeme za skvělou práci. Ve večerních hodinách strávili společné chvíle v kurzu společenského tance v kulturním domě. Následující den se společně vydali na vycházku do okolí města, ve středu si prohlédli expozici čarodějnických procesů, stálou expozici šumperského muzea a šumperské divadlo. Další den zavítali do velkolosinské ruční papírny. Celý týden zakončil workshop pod názvem Global Village, na kterém stážisté představili své země i těm žákům, se kterými se během týdne dosud nesetkali, a rozloučení s hosty v aule školy spojené s hodnocením projektu za přítomnosti zástupce mezinárodní studentské organizace AIESEC.

A hodnocení? Projekt EDISON se nám osvědčil jako prostředek k rozvíjení multikulturního povědomí našich žáků i pedagogů.

Závěrem dovolte, abych poděkovala všem žákům, kolegům, zaměstnancům a vedení školy za hladký průběh, výbornou spolupráci, pomoc a podporu.

  • 23. 9. 2016
  • Mgr. Marie Holinková
  • Aktuality
Foto    

Poděkování

Vážená paní Jónová,

za celý organizační tým prvního ročníku Dnů architektury v Šumperku bych Vám chtěl poděkovat za výjimečně vstřícný přístup při pomoci vašich mistrů (Kamila Janků a Petra Doležela) a učňů při stavbě a demontáži festivalového centra na "Točáku".

Praktická prezentace řemeslné dovednosti na akci tohoto typu přesně zapadá do koncepce festivalu. Kreativita, lokální řemeslo a práce, která dává smysl.

Jsme velmi rádi, že jste se jako škola takto zapojili a podnítili tak možná nejen své studenty, ale i mnohé kolemjdoucí jak v zájmu o řemeslo, tak v zájmu o veřejný prostor a jeho navrhování.

Ještě jednou děkuji a věřím, že nám zachováte přízeň i v příštím roce!

S přátelským pozdravem, ať se Vám i celé škole dobře daří,
Zdeněk Dohnálek.


DA ŠPK FOTO

V příloze vám posíláme několik fotografií, copyright Zdeněk Dohnálek a Radan Volnohradský.
  • 5. 10. 2016
  • Ing. arch. Zdeněk Dohnálek
  • Aktuality
Foto    

Zaměstnanci šumperské učňovky besedovali s ministryní školství

Beseda se zaměstnanci školy plánovanou na jednu hodinu v úterý 27. září se protáhla i pro to, že původní téma – sociální situace středoškoláků na Šumpersku – nemá jednoduché řešení. Ministryně školství, Kateřina Valachová, přijala pozvání ředitelky Střední školy železniční, technické a služeb v Šumperku a svůj nároční program městy severní Moravy zakončila právě zde.

Kateřina Valachová je ministryní rok a čtyři měsíce a za toto krátké období se jí podařilo rozpohybovat české školství, českou společnost tak, jako žádnému předchozímu ministrovi tohoto resortu. „Změny, ke kterým dochází v našem konzervativním prostředí, jsou pro někoho více pro někoho méně přijatelné. Všichni však víme, že přijít musely. Vzdělávání si nesmí dovolit být v závěsu za rozvojem vědy, průmyslu,“ řekla ředitelka školy Irena Jonová, která dále přibližuje: „Každoročně z naší školy odchází ze vzdělávání kvůli špatným sociálním podmínkám, nedostatku finančních prostředků desítky mladých lidí, žáků, kteří se musí postavit na vlastní nohy, zařadit se mezi nekvalifikovanou pracovní sílu. Na budoucnost tito mladí nemyslí, nemá to pro ně smysl. Žijí dnes. Teď se musí postarat o sebe, často i o svou matku a mladší sourozence.“

Ministryně byla pod palbou otázek. Dotazy vztahující se k sociální inkluzi se přelévaly s otázkami realizace vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, pracovnice studijního oddělení školy potřebovala objasnit aplikaci některých částí nové vyhlášky o vedení dokumentace. Odpovědi na své otázky získali i učitelé odborného výcviku. „Hovořili jsme o vytváření fondů zaměstnavatelů na podporu odborného vzdělávání, o účasti odborníků z praxe ve výuce, o spolupráci firem na rekonstrukci školních vzdělávacích programů,“ přibližuje besedu ředitelka.

Učitel – mistr přiznal, že mnozí jeho kolegové jsou „lanařeni“ do průmyslových podniků, které jsou schopny jejich mzdy skokově navýšit. „Prostor, který v naší škole učitelé - odborníci dostávají, změny, kterými škola především v praktickém vyučování prochází, viditelné výsledky těchto inovací, které se projevují ve výstupech žáků ve škole i v práci u zaměstnavatele, však učitelům říkají, že jejich činnost má smysl, má budoucnost. Mí kolegové chtěli nastínit i dlouho očekávaný kariérní řád, byly formulovány i dotazy, které se týkaly právního postavení učitele, jeho pravomocí, zakotvení jeho pozice jako úřední osoby,“ upřesnila Irena Jonová.

Ekonom školy s ministryní Valachovou detailně rozebral pravidla nového financování regionálního školství. Bezprostřední a zároveň kultivovaná obohatila obě strany. Kateřina Valachová se převedla jako inteligentní diskutér, jež se nebojí vyzvat odbornou veřejnost k účasti na řešení problematiky vzdělávání. „Energii a optimismus čerpám právě z kontaktů s pedagogy i nepedagogy ve školách, z rozhovorů s rodiči i dětmi. Díky jejich podpoře se mi daří nejen rozpohybovat ony stojaté vody, ale vést naše školství tak, aby bylo rovnocenným partnerem všech odvětví naší společnosti, aby školy vychovávaly mladé lidi v dobře uplatnitelných profesích,“ prozradila s úsměvem ministryně.

Aktuální foto ve fotogalerii...

  • 29. 9. 2016
  • sumpersko.net
  • Aktuality
z tisku    

Více na: AKTUALITY Akce


Obory vzdělávání (pro otevření info kliknite dolu, na název oboru v obrázku)Partneři školy

logo_acn
albert
alda
apator_metra
bcmorava
billa
industrial
ceramtec
dols
drevo_trust
EPCOS
festo-stodt
GETURA-plus
handwerkskammer_chemnitz
holba
jehla
Jombox
JVS
kaufland
kedul
logo_komfi
logo_kovo-dohnalik
logo_kovo-skripec
krako-welding
kubíček
ludek_brezina
mep
miele
pars
pramet
SIMO-plus
sog-climbing
stavokomplex_tvm
tespo
tigi_haircare
trinity_haircare
unex
unno_universal
urdiamant
winremont
wt-pro
zamecnictvi_Beran
logo_ZKL
logo qtech
Bootstrap Slider