Informace o možnostech rekvalifikace


Rekvalifikační kurzy – kontakty:
Mgr. Jiří Horsák, tel.:  +420 583 320 103, e-mail:  horsak[zavinač]sszts.cz
Jitka Krystková, tel.:  +420 605 249 289, e-mail:  krystkova[zavinač]sszts.czProfesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací


Nabízíme zkoušky profesních kvalifikací dle národní soustavy kvalifikací a zákona 179/2006 Sb.


OBRÁBĚČ KOVŮ 23-56-H/01
Obsluha CNC obráběcích strojů 23-026-H
Soustružení kovových materiálů 23-022-H
Frézování kovových materiálů 23-023-H
Broušení kovových materiálů 23-024-H
Vrtání kovových materiálů 23-025-H
Základní kovo obráběčské práce 23-021-E
STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/01
Opravář strojů a zařízení 23-001-H
Montér ocelových konstrukcí 23-002-H
Zámečník 23-003-H
Základní kurzy svařování
V případě, že účastník složí zkoušku neúspěšně, musí si další zkoušku dokoupit.
SPECIALISTA MALOOBCHODU 66-51-H/01
Pokladní 66-001-H
Skladník 66-002-H
Prodavač 66-003-H
Manažer prodeje 66-004-H
Evidence zásob a materiálu 66-006-H
Manipulace se zbožím a materiálem 66-006-H
TRUHLÁŘ 33-56-H/01
Truhlář nábytkář 33-001-H
Stavební truhlář 33-002-H

V rámci ostatních oborů vzdělání vyučovaných na naší škole jsme zrealizovali kurzy:

  • tesařské a truhlářské práce
  • zámečnické práce
  • obrábění kovů a obsluha CNC obráběcích strojů
  • prodavačské práce
  • specialista maloobchodu – prodavač - pokladní.


Základní kurzy svařování

ZK 111 1.1 svařování obalenou elektrodou
ZK 135 1.1 obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG)
ZK 311 1.1 svařování kyslíko-acetylenovým plamenem
ZK 141 8 obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG) - nerez
ZK 141 23 obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG) - hliník


Plasty
    –  ZK pro cizí ZK 15   
    –  ZK pro cizí ZK 15 + 16   
    –  pro žáky   
    –  EWP 1 metoda   
Pájení mědi
    –  žáci   
    –  cizí   
    –  dle EN13585   


Řezání kyslíkem
    –  cizí   
Stehování plamenem
    –  cizí   
Poskytujeme školení a přezkoušení svářečů – leták.
Školení a přezkoušení svářečů probíhá:   úterý - lichý týden v 8,00 hod nebo v 14,00 hod.
Na přezkoušení je nutné se předem objednat - viz. přiložený leták

Kurzy a zkoušky v rámci evropských norem (úřední zkoušky)


ČSN EN ISO 9606-1 111
svařování obalenou elektrodou
trubka silná
trubka slabá
plechy silné
plechy slabé
ČSN EN ISO 9606-1 135
svařování tavící se elektrodou
v ochranné atmosféře
trubka silná
trubka slabá
plechy silné 14,0
plechy silné 10,0
plechy slabé

ČSN EN ISO 9606-1 311
svařování kyslíko-acetylenovým
plamenem
trubka silná
trubka slabá
plechy silné
plechy slabé
ČSN EN ISO 9606-1 TIG/WIG
svařování
trubka malá
ČSN EN ISO 9606-1 141                  plech hliník

Zaškolený pracovník

  • Zaškolení pro ruční stehování kyslíko-acetylenovým plamenem ZP 311-1
  • Zaškolení pro řezání a drážkování kyslíkem ZP 311-2
  • Zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou ZP 111
  • Zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem v ochraně aktivního plynu tavící se elektrodou ZP 135
  • Zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem o chraně netečného plynu netavící se elektrodou ZP 141


Související dokumenty

Název dokumentu
Soubor ke stažení
Přehled kurzů uskutečněných v roce 2018 iona-pdf
Přehled kurzů uskutečněných v roce 2017 iona-pdf
Přehled kurzů uskutečněných v roce 2016 iona-pdf
Přehled kurzů uskutečněných v roce 2015 iona-pdf

Ceník je na dotaz u p. Krystkové ( tel. +420 605 249 289, e-mail: krystkova[zavinač]sszts.cz)


V případě, že účastník vykoná zkoušku neúspěšně - musí si jednotlivé zkoušky dokoupit.

Opravná zkouška teorie:   547 Kč
Opravná zkouška z praxe + komisař:   1 235 Kč
Možnost dokoupení hodin na procvičování:   141 Kč/hod


Statistika úspěšnosti absolventů rekvalifikačních kurzů

Statistika úspěšnosti absolventů rekvalifikačních kurzů organizovaných úřadem práce na naší škole v období od roku 2010 do roku 2013.
Z 216 absolventů rekvalifikačních kurzů úřadu práce jich 175 získalo práci v oboru, pro který se rekvalifikovali.


Počet účastníků Úspěšní
(počet/procenta)
Neúspěšní
(počet/procenta)
216 175/81 % 41/19 %

Měsíční plán Harmonogram akcí
DOPORUČUJEME
Rekvalifikace Kontakty-škola Dokumenty