Úřední deska

Název dokumentu Soubor ke stažení
3. kolo přijímacího řízení – obory s výučním listem
3. kolo přijímacího řízení – obory maturitní a nástavbový obor Podnikání
Prokol o kontrole čj. ČŠIZ-304/17-Z
Inspekční zpráva čj. ČŠIZ-303/17-Z
2. kolo přijímacího řízení – obory s výučním listem
2. kolo přijímacího řízení – obory maturitní
Kritéria přijímacího řízení 2017
Zřizovací listina – plné znění (2017)
Kolektivní smlouva 2017
Stipendijní řád – učební obory (2016)
Stipendijní řád – maturitní obory (2016)
Stipendijní řád školy (2016)
Základní informace o škole
Prokol o kontrole čj. ČŠIM-1238/16-M
Prokol o kontrole čj. ČŠIM-832/16-M
Prokol o kontrole čj. ČŠIM-1069/15-M
Inspekční zpráva čj. ČŠIM-122/15-M
Prokol o kontrole čj. ČŠIM-122/15-M
SPS certifikát