Úřední deska

Název dokumentu Soubor ke stažení
Vyhlášení voleb do školské rady při Střední škole železniční, technické a služeb, Šumperk
3. kolo přijímacího řízení – obory s výučním listem
3. kolo přijímacího řízení – obory maturitní a nástavbový obor Podnikání
Prokol o kontrole čj. ȊIZ-304/17-Z
Inspekční zpráva čj. ȊIZ-303/17-Z
2. kolo přijímacího řízení – obory s výučním listem
2. kolo přijímacího řízení – obory maturitní
Kritéria přijímacího řízení 2017
Zřizovací listina – plné znění (2017)
Kolektivní smlouva 2017
Stipendijní řád – učební obory (2016)
Stipendijní řád – maturitní obory (2016)
Stipendijní řád školy (prospěchová)
Základní informace o škole
Prokol o kontrole čj. ȊIM-1238/16-M
Prokol o kontrole čj. ȊIM-832/16-M
Prokol o kontrole čj. ȊIM-1069/15-M
Inspekční zpráva čj. ȊIM-122/15-M
Prokol o kontrole čj. ȊIM-122/15-M
SPS certifikát