Úřední deska – stipendijní řád

Název dokumentu Soubor ke stažení
Dodatek č. 1 ke směrnici 18 Vyplácení učňovských stipendií Olomouckého kraje (2019/2020)
Směrnice pro poskytování stipendií (obory vzdělání ukončené výučním listem)
Směrnice pro poskytování stipendií (obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou)
Stipendijní řád (prospěchová stipendia)
Stipendijní řád – učební obory (2016)
Stipendijní řád – maturitní obory (2016)