Úřední deska – základní právní předpisy

Název dokumentu Soubor ke stažení
Strategický plán školy (2019–2022)
Organizační řád (od 28. 2. 2020)
Příloha č. 1 organizačního řádu - obory vzdělání
Organizační schéma
Kolektivní smlouva 2019
Pokyn ředitelky č. 13 – udělování a ukládání výchovných opatření
Plán práce na šk.rok 2019–2020
Školní řád
Provozní řád (od 1. 10. 2019)
Zřizovací listina – plné znění (2019)
Strategický plán školy (2016–2019)
SPS certifikát