Úřední deska – základní právní předpisy

Název dokumentu Soubor ke stažení
Zřizovací listina – plné znění (2017)
Kolektivní smlouva 2017
SPS certifikát
Školní řád – aktualizace (od 1. 9. 2017)
Školní řád
Plán práce na šk.rok 2017–2018
Provozní řád (od 1. 9. 2017)
Organizační řád
Příloha č. 1 organizačního řádu - obory vzdělání
Organizační schéma
Pokyn ředitelky č. 13 – udělování a ukládání výchovných opatření