Úřední deska – základní právní předpisy

Název dokumentu Soubor ke stažení
Zřizovací listina – plné znění (k 3. 5. 2018)
Školní řád
Zřizovací listina – plné znění (2018)
Kolektivní smlouva 2017
Strategický plán školy (2016–2019)
SPS certifikát
Plán práce na šk.rok 2017–2018
Provozní řád (od 1. 9. 2017)
Organizační řád
Příloha č. 1 organizačního řádu - obory vzdělání
Organizační schéma
Pokyn ředitelky č. 13 – udělování a ukládání výchovných opatření