Pokyny, termíny maturit...

TERMÍNY KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2017     


NÁZEV FORMULÁŘE SOUBOR KE STAŽENÍ
Rozpis žáků u ústní maturitní zkoušky - NA 2.   
Rozpis žáků u ústní maturitní zkoušky - SZS 4.   

Žákům přihlášeným k podzimnímu zkušebnímu období budou (podle vyhlášky č. 177/2009 §4 odst. 8) předány výpisy z přihlášek formou e-mailu. Nejpozději do 7. července musí žák strvdit svým podpisem výpis z přihlášky. Výpisy z přihlášek v tištěné podobě budou připraveny k podpisu žáka, kterým strvdí správnost údajů v přihlášce, dne 30. 6. na studijním oddělení, ve dnech 3. , 4. a 7. 7. na sekretariátu školy. Pozvánky k písemným zkouškám společné části MZ (na spádové škole) v podzimním zkušebním období budou žákům zaslány formou e-mailu po 15. srpnu 2017.


Termíny písemných zkoušek společné části MZ 2017 - podzim     


Přihláška k maturitní zkoušce je k dispozici pro stažení – viz text níže (uvedené formuláře).
Důležité dokumenty

NÁZEV FORMULÁŘE SOUBOR KE STAŽENÍ
Porovnání výsledků u maturitní zkoušky v jarním termínu v letech 2015, 2016 a 2017   
NÁZEV FORMULÁŘE SOUBOR KE STAŽENÍ
Formulář maturitní přihlášky
Seznam povinných a nepovinných předmětů profilové části MZ 2017
Český jazyk a literatura – seznam literárních děl k MZ 2017
Formulář – žákovský seznam literárních děl
Anglický jazyk - témata pro zpracování školních zkušebních úloh
Německý jazyk - témata pro zpracování školních zkušebních úloh
Ekonomika – Témata k profilové části maturitní zkoušky (Obchodník)
Ekonomika – Témata k profilové části maturitní zkoušky (Podnikání)
Konstrukce – Témata k profilové části maturitní zkoušky
Konstrukce – Témata k praktické písemné části maturitní zkoušky
Management (Podnikání) – Témata k praktické písemné části maturitní zkoušky
Obchodní provoz – témata k profilové části maturitní zkoušky
Právní výchova (Podnikání) – témata k profilové části maturitní zkoušky
Stavební konstrukce – témata k profilové části maturitní zkoušky
Stavební obnova – témata k profilové části maturitní zkoušky
Stavba a provoz strojů – témata k profilové části maturitní zkoušky
Stavitelství - témata k profilové části maturitní zkoušky
Strojírenská technologie – témata k profilové části maturitní zkoušky
Technologie – témata k profilové části MZ (Nábytkářská a dřev. výroba)
Konstrukce – témata k profilové části MZ (Nábytkářská a dřev. výroba)
Účetnictví (Obchodník) – témata k profilové části maturitní zkoušky
Účetnictví (Podnikání) – témata k profilové části maturitní zkoušky
Zbožíznalství - témata k profilové části maturitní zkoušky
Praktická část - témata k profilové části maturitní zkoušky (SEZ)
Téma k Praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů (Nábytkářská a dřev. výroba)
Téma k Praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů (Obchodník)
Téma k Praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů (Podnikání)
Seznam povolených pomůcek k MZ (jaro 2017)
Nahrazující zkouška z cizího jazyka (jaro 2017)

Měsíční plán Roční plán
DOPORUČUJEME
Rekvalifikace Kontakty-škola Fotogalerie

DOBRÁ VYHLÍDKA ŠUMPERK

Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka Šumperk poskytuje podporu, pomoc, poradenství i terapii

STAVAŘI HLEDAJÍ PRACOVNÍ MÍSTA

Získat sociálního partnera ze strany zaměstnavatelů v oblasti stavebnictví není vůbec jednoduchá věc!

PARTNERSKÁ ŠKOLA JA CZECH

OBĚDY PRO ŠKOLÁKY

– patronem je Světýlko

SVČ A ZPDVPP DORIS ŠUMPERK (leták)

– nabídka kroužků a aktivit

INFO & NABÍDKY

– důležité informace pro rodiče, žáky;
– aktuální dění a nabídky...