Kontakty – třídní učitelé

Budova Gen. Krátkého 30;       Bulharská 8, 787 01 Šumperk
Jméno Třídní učitel E-mail
1. ročník
SM 1. Mgr. GAVANDA Ivan / Ing. REKŠÁK Jan
OK 1. Ing. MATUŠKOVÁ Iveta / Mgr. PREGETOVÁ Marie
TR 1. Ing. EVJÁKOVÁ Dagmar / Ing. STRAKA Radomír
E 1. Mgr. KUBELKOVÁ Hana / Ing. HOLUBEC David
KD 1. Mgr. RUL͊KOVÁ Andrea / Mgr. Ing. FIALOVÁ Libuše
PA 1. Ing. KRÁLOVÁ Zdenka / Mgr. RUL͊KOVÁ Andrea
IZT 1. Ing. MAIXNEROVÁ Marcela / Ing. HRDLIČKOVÁ Eva
MS 1. Ing. REKŠÁK Jan / Mgr. DRÁBKOVÁ Jana
ST 1. Mgr. PŘIKRYLOVÁ Ivana / Ing. MATUŠKOVÁ Iveta
EJ. Ing. ZNOJ Milan / Mgr. ŠON Roman
2. ročník
SM 2. Ing. ČÍPA Jakub / Ing. REKŠÁK Jan
OKA 2. Ing. HRIVNÁK Roman / Mgr. JAKOUBEK Petr
OKB 2. Ing. JÍLEK Karel / Ing. HRIVNÁK Roman
TR 2. Mgr. JAKOUBEK Petr / Ing. ČÍPA Jakub
E 2. (sk. EZ) Mgr. ŠON Roman / Mgr. WINKLER Radek
KD 2. Mgr. JÁNĚ Kateřina / Ing. ŠÍMOVÁ Táňa
PA 2. (sk. OS) Ing. BROKEŠOVÁ Hana / Ing. EVJÁKOVÁ Dagmar
IZT 2. (sk. Z, T) Ing. GRULICHOVÁ Jitka / Ing. MAIXNEROVÁ Marcela
MS 2. (sk. OB) Mgr. DRÁBKOVÁ Jana / Mgr. MRÁZKOVÁ Kamila
ST 2. Ing. HECL Břetislav / Ing. LUBINA Robert
3. ročník
SM 2. (sk. OK, EZ) Mgr. WINKLER Radek / Mgr. GAVANDA Ivan
KA 3. Mgr. PREGETOVÁ Marie DiS. / Ing. HRIVNÁK Roman
TA 3. (sk. E) Ing. HOLUBEC David / Ing. STRAKA Radomír
KD 3. Ing. ŠÍMOVÁ Táňa / Mgr. JÁNĚ Kateřina
PA 2. (sk. OS) Ing. Mgr. FIALOVÁ Libuše / Ing. DRÁPALOVÁ Dagmar
IMZ 3. Ing. VÁGNEROVÁ Dagmar / Ing. GRULICHOVÁ Jitka
MS 3. (sk. S) Ing. LUBINA Robert / Ing. JÍLEK Karel
4. ročník
OB 4. (sk. NV) Mgr. HOLINKOVÁ Marie / Ing. VOJTEK Michal
MS 4. Mgr. MRÁZKOVÁ Kamila / Mgr. DRÁBKOVÁ Alena
SZS 4. (sk. S) Ing. HRDLIČKOVÁ Eva / Mgr. PŘIKRYLOVÁ Ivana
NA 1. Ing. DRÁPALOVÁ Dagmar / Ing. MARTIŃÁKOVÁ Zdeňka
NA 2. Mgr. KUČEROVÁ Lada DiS. / Ing. MARTIŃÁKOVÁ Zdeňka