Školní poradenské pracoviště


Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Holinková Marie, tel.: +420 583 320 106, e-mail: holinkova@sszts.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 228
Sudý a lichý týden: po 14:25-15:10, po 14:25-15:10
Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě.

Metodik prevence

Školní metodik prevence

Ing. Michal Vojtek, tel.: +420 583 320 110, e-mail: vojtek@sszts.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 228
Sudý a lichý týden: čt 8:00-9:35, čt 8:45-11:25
Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 403
Sudý a lichý týden: pá 8:00-9:35, po 8:45-11:25

Speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Mgr. Jana Drábková, tel.: +420 603 106 881, e-mail: drabkova@sszts.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 104
Konzultace pro žáky: po 8:00-12:00, st 8:00-12:00, pá 8:00-12:00
Konzultace pro zákonné zástupce: kdykoliv po domluvě
Konzultace pro pedagogické pracovníky: kdykoliv po domluvě
Další po předchozí domluvě.
Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 506
Konzultace pro žáky: út 8:00-12:00, čt 8:00-12:00
Konzultace pro zákonné zástupce: kdykoliv po domluvě
Konzultace pro pedagogické pracovníky: kdykoliv po domluvě
Další po předchozí domluvě.

NÁZEV DOKUMENTU SOUBOR KE STAŽENÍ
SOUHRNNÁ ZPRÁVA – Identifikace rizikových oblastí u dospívajících
SOUHRNNÁ ZPRÁVA – Klima tříd
Vyhodnocení dotaznik. šetření – 1. ročníky
Plán práce ŠPP pro rok 2016-2017
Standartní činnosti školy podle přílohy č.3 vyhlášky č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Plán akcí primární prevence v rámci školy
Program proti šikanování 2014-2015
Preventivní program školy