Základní dokumenty

NÁZEV DOKUMENTU SOUBOR KE STAŽENÍ
Stipendijní řád
Školní řád
Provozní řád (od 1. 9. 2016)
Organizační řád
Příloha č. 1 organizačního řádu - obory vzdělání
Organizační schéma č. 1
Organizační schéma č. 2
Plán práce na šk.rok 2016–2017
Harmonogram na šk.rok 2016–2017
Pokyn ředitelky č. 13 – udělování a ukládání výchovných opatření