Základní dokumenty

NÁZEV DOKUMENTU SOUBOR KE STAŽENÍ
Školní řád
Provozní řád (od 1. 9. 2018)
Organizační řád
Plán práce na šk.rok 2017–2018
Příloha č. 1 organizačního řádu - obory vzdělání
Organizační schéma
Harmonogram na šk.rok 2016–2017
Pokyn ředitelky č. 13 – udělování a ukládání výchovných opatření
Stipendijní řád (prospěchová stipendia)
Stipendijní řád – učební obory (2016)
Stipendijní řád – maturitní obory (2016)

Měsíční plán Harmonogram akcí
DOPORUČUJEME
Rekvalifikace Kontakty-škola Dokumenty