Školní vzdělávací programy


od 1. 9. 2016 – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou vzdělávání dle vyhlášky č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platné od 1. 9. 2016).
Podpůrná opatření podle této vyhlášky jsou poskytována i žákům nadaným.
Pro vzdělávání žáků nadaných je třeba mimo standardních postupů zařadit do výuky metody:

  • problémové a projektové vyučování
  • práci s informačními technologiemi
  • samostatnost
  • práce v SOČ
  • vytvořit prostor pro jejich vyšší seberealizaci
  • individuální vzdělávací plán.OBOR VZDĚLÁNÍ (název ŠVP) ŠVP od 1. 9. 2017 ŠVP (pro vyšší ročníky)
Elektrikář – jednoleté kombinované studium
Elektrikář – silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Instalatér
Kadeřník, kadeřnice
Mechanik opravář kolejových vozidel
Mechanik strojů a zařízení
Nábytkářská a dřevařská výroba
(čtyřletý – denní)
Nábytkářská a dřevařská výroba
(dvouletý - nástavba)
Obchodník, obchodnice
Obráběč, obráběčka kovů
Operátor skladování
Podnikání
Prodavač, prodavačka
Provozní technika
Stavitelství
Strojírenství – obsluha CNC strojů nově otevřeno
Strojní mechanik – zámečník
Tesař
Truhlář
Zedník


Poznámka: Jednotlivé ŠVP mají rozsah 80-120 stran (velikost cca 1,5 MB).OBOR VZDĚLÁNÍ Učební plán (1.roč.) Učební plán (vyšší roč.)
Elektrikář – silnoproud
Elektomechanik pro zařízení a přístroje
Instalatér
Kadeřník, kadeřnice
Klempíř
Mechanik opravář kolejových vozidel
Mechanik strojů a zařízení
Nábytkářská a dřevařská výroba
Nábytkářská a dřevařská výroba - nástavba
Obchodník, obchodnice
Obráběč, obráběčka kovů
Operátor skladování
Podnikání
Prodavač, prodavačka
Provozní technika
Stavitelství
Strojní mechanik – zámečník
Tesař
Truhlář
Zedník