Koordinátor ICT

PLÁN ČINNOSTI ICT NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019     

Výuka ICT – budova Gen. Krátkého 30

Naše škola se snaží v rámci svých možností průběžně modernizovat svoji počítačovou vybavenost a to především ve prospěch modernizace učeben pro žáky.

Ve školním roce 2013/2014 byly rozšířeny obě učebny výpočetní techniky, jedna z nich byla kompletně zmodernizována. Jako celek nyní disponují 49 pracovními stanicemi, z nichž 29 je připraveno na provozování náročných CAD aplikací. Všechny stanice jsou vybaveny LCD monitory.
Výuka psaní na stroji byla nahrazena výukou psaní na počítačové klávesnici, pro kterou žáci využívají terminálovou učebnu s 24 pracovními místy.

Někteří pedagogové mají k dispozici notebooky, dataprojektory a interaktivní systémy a zvyšují kvalitu a atraktivnost výuky využíváním těchto pomůcek.

koordinátor ICT
Mgr. Gavenda

Výuka ICT – budova Bulharská 8

Budova má dvě odborné učebny pro výuku předmětů, vyžadujících počítačové vybavení. Jde o předměty: Informační a komunikační technologie, Konstrukční cvičení, ArchiCad, AutoCad.

Právě náročnost požadavků na technické vybavení PC pro jednotlivé předměty školu nutí pravidelně modernizovat vybavení učeben.
Celkem máme k dispozici 41 pracovních míst, z nichž na dvacetitřech (23) je možné provozování náročných CAD aplikací.

Současně jsou i běžné učebny postupně vybavovány zobrazovací technikou; k začátku školního roku 2015-16 měla každá učebna alespoň dataprojektor. Ve třech učebnách jsou instalovány interaktivní tabule.
V rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ jsou do výuky odborných předmětů zaváděny i tablety. Vše s cílem zvýšit kvalitu a atraktivitu zejména odborných předmětů.

Poskytujeme zdarma žákům (prozatím pouze v části budovy) i wifi připojení k internetu.

V každém kabinetu je pro pedagogy k dispozici počítačové vybavení, někteří mají pracovní notebooky.

koordinátor ICT
Ing. Matušková