ȊI – Rozvoj čtenářské gramotnostiNÁZEV DOKUMENTU SOUBOR KE STAŽENÍ
Hospitační záznam – sledování čtenářské gramotnosti
Obecná hlediska dobré výuky
Podmínky rozvoje čtenářské gramotnosti