Projekty

EDISON

Tradice projektu EDISON na SŠŽTS pokračuje
V letošním školním roce to bude již po čtvrté, co přivítáme stážisty ze zahraničí, aby našim žákům přiblížili geografická, politická a kulturní specifika zemí, z nichž pocházejí. V týdnu od 16. do 23. února nás v rámci projektu Edison, jenž je zaštiťován organizací AIESEC (www.aiesec.cz), navštíví tříčlenná skupina vysokoškoláků z Indie a Indonésie.


V souvislosti s vyhlášením Výzvy č. 57 – 2. 2. Šablona č. 2 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ, SCHOLA SERVIS Prostějov, p.o. ve spolupráci se Střední školou železniční, technickou a služeb v Šumperku nabízí učitelům základních škol pracovní dílny.
Výstupem pracovních dílen budou hotové výrobky, metodické (pracovní) listy a osvědčení s náležitými údaji podle Příručky pro žadatele a příjemce Výzvy 57.
Máš na to
Máte nápad? Hledáte správný směr? Chcete zahájit podnikání a nevite jak na to?

Info!

Máš na to

Projekt :
Hydrogen Horizon Automotive Challenge H2AC
čtěte více...
Projekt Horizont

Byla spuštěna kampaň „Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015“.
čtěte více...Rok průmyslu

Patříme k těm, kterým se daří získávat prostředky z EU na vlastní projekty.


Fondy EU

Probíhající projekty
Jako partner se škola v současné době účastní několika projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

EU MŠMT


Probíhající projekty

Logo projektu Registrační číslo Název projektu Odkazy
Šablony SŠŽTS Šumperk II    CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013492   Šablony SŠŽTS Šumperk II Základní informace  
Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj    CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183   Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj Základní informace  


Ukončené projekty

Logo projektu Registrační číslo Název projektu Odkazy
Kreativní partnerství pro inkluzivní školu    CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000601   Kreativní partnerství pro inkluzivní školu Základní informace
Šablony SŠŽTS Šumperk    CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005914   Šablony SŠŽTS Šumperk Základní informace  
Schválený projekt Erasmus + do Budapešti    2018-1-CZ01-KA102-047032   Odborná zahraniční praxe žáků a rozvoj pracovníků SŠŽTS, Šumperk Základní informace  
Poraď radním        Poraď radním   Základní informace
Výzva 56    CZ.1.07/1.1.00/56.1885     Rozvoj jazykových kompetencí na SŠŽTS Šumperk   Základní informace
Pohyb do škol    CZ.1.07/1.1.00/53.0020     Pohyb do škol   Základní informace
OP-lidské zdroje    CZ.1.04/2.1.01/91.00113     Podpora zaměstnanosti ve
strojírenských oborech  
Základní informace
Informační leták
    CZ.1.07/1.1.00/44.0009     Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání v
Olomouckém kraji  
Základní informace
NEWSLETTER
xxx    CZ.1.07/3.2.05/04.0006     Další profesní vzdělávání pro
technické kvalifikace  
Základní informace
SŠT Přerov
Zpráva o realizaci
Tisková zpráva 1
    CZ.1.07/3.2.05/04.0006     Další profesní vzdělávání pro
technické kvalifikace  
Tisková zpráva 1
Tisková zpráva 2
Tisková zpráva 3
Tisková zpráva 4
Závěrečná zpráva
xxx        UNIV 3 - podpora
procesů uznávání  
Základní informace
Dílny    C.Z.1.12/2.3.00/03.00387     Centralizace výuky a rozšíření odborných dílen   Záverečná zpráva
CEVOK    CZ.1.07/1.1.26/03.00028     Centrum ekonomického
vzdělávání v
Olomouckém kraji  
Základní informace
Záverečná zpráva
          2012/13 TANDEM Program
podpory odborných praxí  
Základní informace
Posilování spolupráce    CZ.1.07/1.1.26/01.0021     Posilování spolupráce
škol s aktéry
trhu práce  
Základní informace
CUOK
Projekt Comenius 2009-2011        Comenius -
Partnerství škol
2009-2011  
Web projektu


Měsíční plán Harmonogram akcí
DOPORUČUJEME
Rekvalifikace Kontakty-škola Dokumenty

DOBRÁ VYHLÍDKA ŠUMPERK

Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka Šumperk poskytuje podporu, pomoc, poradenství i terapii

STAVAŘI HLEDAJÍ PRACOVNÍ MÍSTA

Získat sociálního partnera ze strany zaměstnavatelů v oblasti stavebnictví není vůbec jednoduchá věc!

PARTNERSKÁ ŠKOLA JA CZECH

SVČ A ZPDVPP DORIS ŠUMPERK (leták)

– nabídka kroužků a aktivit

INFO & NABÍDKY

– důležité informace pro rodiče, žáky;
– aktuální dění a nabídky...