Ze života školy (3. část)

Od mala k řemeslu

V pátek 24. 3. 2017 navštívily Střední školu železniční, technickou a služeb Šumperk děti ze SŠ, ZŠ a MŠ Třebízského 1 ze Šumperka. Přišly k nám v rámci exkurze na téma: Moje budoucí povolání. Jedná se o děti s odkladem školní docházky, které se připravují k nástupu do 1. třídy ZŠ.

Děti i s jejich učitelkami provedli školou učitelé odborných předmětů, kteří jim ukázali jednotlivé prostory školy, odborných dílen a odborných učeben. Vyzkoušely si práci se stavebnicí Merkur, nechaly se zkrášlit u budoucích kadeřnic. V naší zámečnické dílně viděly, co vše se učí naši strojní mechanici. Většina z nich měla možnost poprvé vidět, jak vlastně pracuje 3D tiskárna.

Z exkurze odcházely plné dojmů a zážitků. Jako památku na příjemně strávené dopoledne si každý odnesl balónek a malý dárek, který mu vykouzlila 3D tiskárna.


Autor: Lubina, Pregetová, Rekšák| Datum: 31. 3. 2017 | Akce

Krajské kolo Ekologické olympiády

22. 3. 2017 – 24. 3. 2017 Středisko ekologické výchovy Švagrov

Ve dnech 22. 3. a 24. 3. 2017 proběhl 22. ročník Ekologické olympiády. Ekologická olympiáda je celostátní soutěž středoškoláků, jejímž cílem je rozvoj týmové spolupráce a řešení konkrétních problémů. Pořadatelem je ČSOP, spoluvyhlašovatelem je MŠMT. Na Ekologické olympiádě soutěží tříčlenné týmy. Teoretické znalosti jsou prověřovány testy a „poznávačkami“. Soutěž je doplněna o odbornou terénní exkurzi. Tématem letošní Ekologické olympiády byly „Biokoridory a biobariéry“. Konkrétně se jednalo o téma, které je blízké našemu regionu, a to o plánovaný obchvat obce Bludov.

Studenti měli zhodnotit význam této plánované stavby, její výhody a nevýhody. Dále měli navrhnout řešení výstavby rychlostní čtyřproudové komunikace ve vztahu k životnímu prostředí. Úkolem bylo sestavit prezentaci na dané téma a obhájit své nápady před porotou.

Naši školu reprezentovali studenti třídy OB3. Jakub Kocurek, Radim Skopal a Tomáš Hošek. Umístili se na pěkném 8. místě. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy.

Autor: Ing. Mgr. Fialová Libuše| Datum: 31. 3. 2017 | Akce

Truhláři bodovali na soutěži v Třemošnici

Dne 20. 3. – 21. 3. 2017 proběhla na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti technickém v Třemošnici soutěž v odborných dovednostech obor vzdělání truhlář 32-56-H/01. Soutěž probíhala v praktické a teoretické části, ve dvoučlenných družstvech z každé školy.

Soutěže se zúčastnily školy:

 • Integrovaná střední škola Semily
 • Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
 • VOŠ, OA a SOUT Chotěboř
 • Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
 • SOŠ a SOU technické Třemošnice
 • Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk

Naši žáci nás vzorně reprezentovali na této soutěži a Jaroslav Srdýnko vybojoval stříbrnou medaili. Jeho kolega Marek Jáně obsadil dvanácté místo.

Blahopřejeme ke krásnému umístění a přejeme další úspěchy.


Autor: Text a foto: Páleník Jaroslav, Miroslav Navrátil| Datum: 22. 3. 2017 | Akce

Školní kolo soutěže odborných znalostí a dovedností oboru Prodavač

Dne 15. 3. 2017 se v učebnách OP 03 konala soutěž odborných znalostí a dovedností učebního oboru Prodavač.

Soutěžili žáci všech tří ročníků ze všech pracovišť odborného výcviku.

Žáci dokazovali své odborné dovednosti při dárkovém balení zboží, poznávání vzorků zboží a odhadu váhy zboží. Žáci třetího ročníku účtovali zboží na kontrolní pokladně. Jejich odborné vědomosti byly prověřeny formou testu.

Toto klání vyhrály za 1. ročník Moravanská Monika, prodejna Albert, za 2. ročník Dašková Jana, prodejna Albert, a za 3. ročník Vlčková Jana, prodejna Alda.

Výherkyně obdržely věcnou cenu.

Všem děvčatům děkujeme za čas věnovaný přípravě a budeme jim držet pěsti při reprezentaci naší školy v celostátním kole soutěže Prodavač 2017 v dubnu v Ústí nad Labem.


Autor: Text a foto: Johnová Vilma| Datum: 20. 3. 2017 | Akce

Žáci ze „ZÁMEČKU“ oboru Instalatér opět na krajské soutěži bodovali

Dne 23. 2. 2017 se uskutečnila na Střední škole železniční, technické a služeb v Šumperku krajská soutěž odborných dovedností „UČEŇ INSTALATÉR 2017”. Jubilejní XX. ročník soutěže je pořádán Cechem topenářů a instalatérů ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Střední školou polytechnickou, Brno, Jílová 36. Naši žáci se stejně jako v loňském roce v silné konkurenci neztratili a vybojovali skvělé výsledky.

Soutěže se zúčastnily tyto školy:

 • SŠ železniční, technická a služeb, Šumperk
 • SŠ polytechnická, Olomouc
 • Švehlova SŠ polytechnická, Prostějov
 • SŠ technická, Přerov
 • SPŠ Hranice.

Za každou školu se soutěže zúčastnili dva žáci třetích ročníků oboru Instalatér. Soutěžící prokázali teoretické vědomosti v testech na počítači a dále v praktické části museli provést kompletaci závěsného systémy WC GEBERIT – DUOFIX včetně dopojení. Následovala montáž umyvadla včetně baterie a odpadní armatury, napojení na rozvod vody a odpad s provedením tlakové zkoušky. Nakonec pájeli měděné potrubí, svařovali polyfúzně plasty a ohýbali a svařovali ocel pomocí kyslíko-acetylenového plamene s následnou celkovou kompletací potrubí na panel.

Za naši školu soutěžili žáci třídy IZT3 Daniel Buda a Jan Verner. V silné konkurenci obsadili Daniel Buda třetí a Jan Verner páté místo v jednotlivcích a krásné 2. místo v družstvech.

Blahopřejeme a děkujeme za velmi dobrou reprezentaci naší školy.


Autor: Text a foto: Bc. Hinkelmann Luboš| Datum: 17. 3. 2017 | Akce

Napsali o nás...

Za šumperskou učňovkou vyroste sportovní areál...

Autor: sumpersko.net | Datum: 16. 3. 2017 | Více    

Instalatéři SŠ železniční, technické a služeb v Šumperku se zúčastnili přednášky firmy John Guest Czech, s.r.o.

V pátek 24. února 2017 navštívil naši školu jako každoročně obchodní zástupce společnosti John Guest Czech, s.r.o. pan Pavel Červenka. Tato firma se specializuje na nástrčné šroubované závitové spojovací systémy. Jejich potrubí je určeno na rozvod vzduchu a na rozvod vody.

Systém John Guest bývá označován jako systém otevřený, neboť umožňuje také používání trubek a hadic jiných výrobců. Trubky musí samozřejmě splňovat nároky na přesnost a kvalitu povrchu pro použití se spojkami John Guest. Rozšířenou a zajímavou aplikací v tomto ohledu je použití spojek pro spojování měděných trubek nebo přechod mezi plastovou trubkou John Guest (BPEX) a měděnou trubkou.

Řešení poskytuje uživateli zajímavé výhody v podobě vysokého uživatelského komfortu, úspory vody a energie a v neposlední řadě i úspory investic.

Žáky oboru instalatér přednáška zaujala a věřím, že v budoucnu budou v praxi tyto výrobky velmi často používat.


Autor: Text a foto: Bc. Hinkelmann Luboš| Datum: 7. 3. 2017 | Akce

Napsali o nás...

Autokros: Český závodník Milan Vaněk převzal v Portugalsku titul juniorského mistra Evropy...

Autor: sumpersko.net, Novinky.cz | Datum: 10. 3. 2017 | sumpersko.net     Novinky.cz