Ze života školy (2. část)

Pišqworky 2017 – oblastní kolo

20. 11. 2017 žáci naší školy změřili síly s výběrem žáků jiných škol. Družstvo X získalo pěkné čtvrté místo, Ptáci se umístili na 5.–8. místě, FC nechce nepostoupili ze skupiny.

 1. Tomáš Volek ST1
 2. Ondřej Najman MS3
 3. Tomáš Viktorin SEZ4
 4. Petr Holan OKA1
 5. Petr Rajchrt SEZ4
 1. Skopal Radim OB4
 2. Tomáš Konkol SEZ4
 3. Jaroslav Rýznar ST1
 4. Jan Bartel SEZ4
 5. Daniel Ptáček MS3
 1. Daniel Badal SEZ4
 2. Filip Ondroušek OKA1
 3. Libor Olečko OKA1
 4. Hojgr Tomáš OKA1
 5. Palatka Karel MS2

Děkujeme všem zúčastněným za dobrou reprezentaci školy.

Autor: Mgr. Alena Drábková | Datum: 21. 11. 2017 | Akce

Napsali o nás...

Malí a velcí spolu...

Autor: Rej.cz | Datum: 8. 11. 2017 | Více    

Návštěva veletrhu WOOD-TEC 2017

V pátek 3. 11. 2017 se žáci druhého a třetího ročníku učebního oboru truhlář vypravili do Brna na 15. mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl. Wood-Tec je největší veletrh pro dřevozpracující průmysl na našem území. Na veletrhu se ve dvou výstavních halách prezentovaly téměř všechny firmy působící na českém trhu.

Žáci mohli zhlédnout velké množství vystavených strojů, nástrojů, ale i komponentů pro výrobu nábytku. Velká část vystavovatelů předváděla své výrobky i v činnosti.

Právě dynamická ukázka strojů zaujala naše žáky nejvíc. Všichni zúčastnění hodnotili návštěvu veletrhu jako zdařilou a velmi přínosnou pro jejich další studium a následnou praxi.

Autor: Text a foto: Ing. David Holubec | Datum: 8. 11. 2017 | Akce

Napsali o nás...

Šumperští středoškoláci darovali krev...

Autor: sumpersko.net | Datum: 1. 11. 2017 | Více    

Středoškoláci se stali dobrovolnými dárci krve

Pomoci lidem, kteří se neobejdou bez krevní transfuze, se rozhodli žáci Střední školy železniční, technické a služeb v Šumperku. Zapojili se do dobrovolného dárcovství krve.
„Na Transfúzní službu v Šumperku přišlo jedenáct studentů, z toho devět mužů a dvě ženy, deset dárců bylo darovat poprvé. Chceme moc poděkovat Mgr. Ivaně Přikrylové za organizaci odběru,“ uvedla Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel.

Mladí lidé se tak připojili k akci Daruj krev a stali se dobrovolnými dárci.

„I přes počáteční obavy vše dopadlo na výbornou a u většiny darujících zvítězil pocit, že třeba jeho ,,kapka krve“ zachrání zdraví či život někomu z nás. Děkujeme proto všem zúčastněným za ochotu, odvahu, dobré vystupování,“ řekla Ivana Přikrylová, zástupkyně ředitelky Střední školy železniční, technické a služeb.

Další účast plánuje na únor příštího roku. Tentokrát by však kromě žáků měli pomoci také učitelé. „Snad se nám akce podaří a uděláme něco pro dobrou věc,“ těší se Přikrylová. Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk od 18 do 65 let. Způsobilost k dárcovství posoudí zdravotníci na základě laboratorního vyšetření. Největší motivací dobrovolných, bezpříspěvkových dárců krve je nezištně pomoci lidem, kteří to potřebují.

Autor: Mgr. Ivana Přikrylová, Mgr. Kučerová Lada | Datum: 1. 11. 2017 | Akce

Exkurze v Osvětimi

Dne 18. října 2017 se vypravilo 44 žáků školy na jednodenní exkurzi - prohlídku největšího nacistického koncentračního tábora v Osvětimi - Auschwitz I, Auschwitz II – Birkenau. Během tří hodin při vyprávění polských průvodkyň ve slovenském jazyce obohaceného vzpomínkami pamětníků, kteří přežili nelidské podmínky v koncentračním a vyhlazovacím táboře, prošli muzejní expozici, která na každém kroku dokládá nepředstavitelné a těžko pochopitelné kruté zacházení a utrpení transportovaných vězňů spojené s hladem, nemocemi, vyčerpáním a strachem o život.

Exkurze se uskutečnila s podporou Nadačního fondu při SŠŽTS.

Žáky doprovázeli Mgr. Marie Holinková, Mgr. Hana Kubelková a Ing. Michal Vojtek.

Autor: Mgr. Hana Kubelková | Datum: 1. 11. 2017 | Akce

Šumperští „strojaři ze SŠŽTS“ navštívili brněnský veletrh

Dne 11. 10. 2017 se strojaři z naší školy opět zúčastnili největší strojírenské akce konané v České republice. Sraz jako každým rokem proběhl v plném počtu nahlášených účastníků u DK v Šumperku. Dva plné autobusy poté vyrazily směrem na Brno. Zde se konal již 59. mezinárodní strojírenský veletrh rozšířený o 8. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a o Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí. Po příjezdu na veletrh měli žáci možnost samostatně si projít celé výstaviště a prohlédnout si stánky jednotlivých vystavovatelů. Opět byl velký zájem o nové CNC obráběcí stroje, nástroje pro obrábění a tvářecí techniku. Žáci si nenechali ujít ani novinky v oblasti svařování a měření. Zástupci firem byli velice vstřícní a komunikativní, svědomitě odpovídali na všechny dotazy našich studentů, kteří odcházeli od stánků obohaceni nejen o nové poznatky, ale také o drobné propagační předměty. Čas bohužel rychle plynul a museli jsme se vydat na cestu zpět. Všichni byli unaveni, ale zároveň i obohaceni o nové poznatky a informace. Cestou zpět bylo o čem povídat i na co vzpomínat.

Tato odborná exkurze byla realizována za finanční podpory Nadačního fondu při SŠŽTS Šumperk.

Autor: Ing. Robert Lubina | Datum: 19. 10. 2017 | Akce

Studentské volby do Poslanecké sněmovny ČR

Dne 4. 10. 2017 se na SŠŽTS (obou budovách) uskutečnily studentské volby do Poslanecké sněmovny ČR.

Z celkového počtu 172 studentů maturitních oborů (pouze sudého týdne) se voleb zúčastnilo 95 studentů.

Pořadí prvních pěti vítězných stran bylo následující:

 1. Česká pirátská strana     18 hlasů
 2. Sportovci                       14 hlasů
 3. Svoboda a přímá demokracie
  - Tomio Okamura            14 hlasů
 4. ANO 2011                      13 hlasů
 5. Blok proti islamizaci
  - Obrana domova              8 hlasů

Z celkového počtu 213 žáků učebních oborů (sudý týden) se voleb zúčastnilo 105 žáků.
Pořadí stran je následující:

 1. Komunistická strana Čech a Moravy       23 hlasů
 2. Česká pirátská strana                           16 hlasů
 3. Strana svobodných občanů                   10 hlasů
 4. Sportovci                                              8 hlasů
 5. ANO 2011                                             8 hlasů

Autor: J. Némethová | Datum: 16. 10. 2017 | Akce

Napsali o nás...

Putovní výstava představuje práce žáků učňovských a studijních oborů...

Autor: | Datum: říjen 2017 | Více    

Napsali o nás...

Firmy potřebují odborníky...

Autor: | Datum: říjen 2017 | Více    

Workshop Prostřeno jednoho dne

V rámci VII. ročníku Dnů proti chudobě, pořádaných organizacemi Armáda spásy, Charita Olomouc, Člověk v tísni a CARITAS – VOŠ sociální Olomouc, se na sídle Šumperské Armády spásy uskutečnil 13.10.2017 soutěžní workshop Prostřeno jednoho dne se zaměřením na boj proti konzumu.

Protože se naši žáci zúčastnili už loni (a získali pěkné druhé místo), dali letos opět hlavy dohromady a sestavili jídelníček pro celkem 6 chodů. A jejich nadšení a kuchařský um jim vynesl první místo! Gratulujeme!!

Autor: Text a foto: Mgr. Hana Kubelková | Datum: 13. 10. 2017 | Akce

„Poznávej svět, poznej povolání“

Dne 27. 9. 2017 byl ředitelkám, ředitelům, učitelkám z mateřských škol Šumperska a Zábřezka představen program „Poznávej svět, poznej povolání.“ S programem seznámila prezentací Ing. Dagmar Evjáková, která stojí za myšlenkou programu. Nabízený program se setkal s vřelým přijetím a některé školky si ihned rezervovaly termín návštěvy.

Ve spolupráci s MAS Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví jsme se rozhodli z programu udělat v tomto školním roce pilotní projekt, který bychom v případě úspěchu do budoucna rozvíjeli.

Autor: Ing. Michaela Kósová | Datum: 11. 10. 2017 | Akce

Pišqworky 2017

I letos se žáci naší školy zapojili do celostátní soutěže v piškvorkách.

Školní kolo se konalo 9. 10. 2017 ve 13:00 na učebně č. 402 a zúčastnilo se ho 27 žáků, kteří podle umístění vytvořili tři pětičlenné týmy.

Výsledky školního kola:

1. Volek Tomáš ST1
2. Najman Ondřej MS3
3. Viktorin Tomáš SEZ4
4. Holan Petr OKA1
5. Skopal Radim OB4
6. Rajchrt Petr SEZ4
7.–8. Rýznar Jaroslav ST1, Konkol Tomáš SEZ4
9.–10. Bartel Jan SEZ4, Ptáček Daniel MS3
11.–12. Kocián Jan IMZ2, Ondroušek Filip OKA1
13.–16. Olečko Libor OKA1, Hojgr Tomáš OKA1, Palatka Karel MS2, Daniel Jan ST1
Autor: Mgr. Alena Drábková | Datum: 10. 10. 2017 | Akce

Napsali o nás...

Putovní výstava představuje práce šumperských žáků...

Autor: Rej.cz | Datum: 4. 10. 2017 | Více    

Napsali o nás...

Putovní výstava představuje práce šumperských žáků...

Autor: Učitelské noviny | Datum: září 2017 | Více    

Exkurze Olomouc

Je čtvrtek 21. září 2017 a my – žáci 4. ročníku Stavitelství – jedeme do Olomouce. Ovšem tentokrát nemáme v plánu nakupování, ale chceme město poznat z hlediska historie a architektury – vždyť je to městská památková rezervace.

Hned na začátku dostáváme od paní učitelky mapu a podle vyznačené trasy procházíme historickou částí města doslova křížem krážem včetně návštěvy významných objektů i expozice Arcidiecézního muzea. Máme také možnost vylepšit si známky v předmětu Architektura – stačí jen správně odpovídat na otázky týkající se architektonických slohů, detailů či stavebních materiálů - a že toho není málo.

Díky šťastné náhodě dostáváme jedinečnou nabídku vystoupat na kůr k varhanům v kostele Panny Marie Sněžné a prohlédnou si z bezprostřední blízkosti unikátní nástroj, na který hrál i slavný Mozart. A nejen to – pan varhaník nám vysvětlil konstrukci varhan a techniku hry. Poslech hudby přímo na kůru pod monumentální klenbou chrámu – to je opravdu krásný zážitek.

Tak zase někdy na shledanou v Olomouci!

Autor: Ing. Dagmar Vágnerová | Datum: 24. 9. 2017 | Akce

Šumperští kovoobráběči vysoustružili šachové figurky

Putovní výstava představuje práce žáků učňovských a studijních oborů

„Ukaž, co umíš,“ je název putovní výstavy, kterou připravila Střední škola železniční, technická a služeb v Šumperku. Do 1. října je k vidění v minigalerii informačního centra na šumperské Hlavní třídě.

Potom se stěhuje do divadla, kde bude do 30. října, v prosinci pak do Kina Oko. „Výstava představuje řemeslné dovednosti našich žáků a podle prvních ohlasů má mimořádný úspěch. Byli jsme už dotazováni na skříň vytvořenou ve školní dílně. Dobrá zpráva pro všechny je, že vyrábíme také na zakázku. Kdo bude mít zájem, získá kontakt přímo na výstavě,“ uvedla ředitelka školy Irena Jonová...

ze Zpravodajství sumpersko.net
Autor: 24. 9. 2017 | ČTĚTE VÍCE!

Napsali o nás...

Firmy potřebují odborníky, proto lákají učně a studenty na stipendia a zaměstnanecké benefity...

Autor: Rej.cz | Datum: 24. 9. 2017 | Více