Ze života školy

Pišqworky 2017 – oblastní kolo

20. 11. 2017 žáci naší školy změřili síly s výběrem žáků jiných škol. Družstvo X získalo pěkné čtvrté místo, Ptáci se umístili na 5.–8. místě, FC nechce nepostoupili ze skupiny.

 1. Tomáš Volek ST1
 2. Ondřej Najman MS3
 3. Tomáš Viktorin SEZ4
 4. Petr Holan OKA1
 5. Petr Rajchrt SEZ4
 1. Skopal Radim OB4
 2. Tomáš Konkol SEZ4
 3. Jaroslav Rýznar ST1
 4. Jan Bartel SEZ4
 5. Daniel Ptáček MS3
 1. Daniel Badal SEZ4
 2. Filip Ondroušek OKA1
 3. Libor Olečko OKA1
 4. Hojgr Tomáš OKA1
 5. Palatka Karel MS2

Děkujeme všem zúčastněným za dobrou reprezentaci školy.

Autor: Mgr. Alena Drábková | Datum: 21. 11. 2017 | Akce

Napsali o nás...

Malí a velcí spolu...

Autor: Rej.cz | Datum: 8. 11. 2017 | Více    

Návštěva veletrhu WOOD-TEC 2017

V pátek 3. 11. 2017 se žáci druhého a třetího ročníku učebního oboru truhlář vypravili do Brna na 15. mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl. Wood-Tec je největší veletrh pro dřevozpracující průmysl na našem území. Na veletrhu se ve dvou výstavních halách prezentovaly téměř všechny firmy působící na českém trhu.

Žáci mohli zhlédnout velké množství vystavených strojů, nástrojů, ale i komponentů pro výrobu nábytku. Velká část vystavovatelů předváděla své výrobky i v činnosti.

Právě dynamická ukázka strojů zaujala naše žáky nejvíc. Všichni zúčastnění hodnotili návštěvu veletrhu jako zdařilou a velmi přínosnou pro jejich další studium a následnou praxi.

Autor: Text a foto: Ing. David Holubec | Datum: 8. 11. 2017 | Akce

Napsali o nás...

Šumperští středoškoláci darovali krev...

Autor: sumpersko.net | Datum: 1. 11. 2017 | Více    

Středoškoláci se stali dobrovolnými dárci krve

Pomoci lidem, kteří se neobejdou bez krevní transfuze, se rozhodli žáci Střední školy železniční, technické a služeb v Šumperku. Zapojili se do dobrovolného dárcovství krve.
„Na Transfúzní službu v Šumperku přišlo jedenáct studentů, z toho devět mužů a dvě ženy, deset dárců bylo darovat poprvé. Chceme moc poděkovat Mgr. Ivaně Přikrylové za organizaci odběru,“ uvedla Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel.

Mladí lidé se tak připojili k akci Daruj krev a stali se dobrovolnými dárci.

„I přes počáteční obavy vše dopadlo na výbornou a u většiny darujících zvítězil pocit, že třeba jeho ,,kapka krve“ zachrání zdraví či život někomu z nás. Děkujeme proto všem zúčastněným za ochotu, odvahu, dobré vystupování,“ řekla Ivana Přikrylová, zástupkyně ředitelky Střední školy železniční, technické a služeb.

Další účast plánuje na únor příštího roku. Tentokrát by však kromě žáků měli pomoci také učitelé. „Snad se nám akce podaří a uděláme něco pro dobrou věc,“ těší se Přikrylová. Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk od 18 do 65 let. Způsobilost k dárcovství posoudí zdravotníci na základě laboratorního vyšetření. Největší motivací dobrovolných, bezpříspěvkových dárců krve je nezištně pomoci lidem, kteří to potřebují.

Autor: Mgr. Ivana Přikrylová, Mgr. Kučerová Lada | Datum: 1. 11. 2017 | Akce

Exkurze v Osvětimi

Dne 18. října 2017 se vypravilo 44 žáků školy na jednodenní exkurzi - prohlídku největšího nacistického koncentračního tábora v Osvětimi - Auschwitz I, Auschwitz II – Birkenau. Během tří hodin při vyprávění polských průvodkyň ve slovenském jazyce obohaceného vzpomínkami pamětníků, kteří přežili nelidské podmínky v koncentračním a vyhlazovacím táboře, prošli muzejní expozici, která na každém kroku dokládá nepředstavitelné a těžko pochopitelné kruté zacházení a utrpení transportovaných vězňů spojené s hladem, nemocemi, vyčerpáním a strachem o život.

Exkurze se uskutečnila s podporou Nadačního fondu při SŠŽTS.

Žáky doprovázeli Mgr. Marie Holinková, Mgr. Hana Kubelková a Ing. Michal Vojtek.

Autor: Mgr. Hana Kubelková | Datum: 1. 11. 2017 | Akce

Šumperští „strojaři ze SŠŽTS“ navštívili brněnský veletrh

Dne 11. 10. 2017 se strojaři z naší školy opět zúčastnili největší strojírenské akce konané v České republice. Sraz jako každým rokem proběhl v plném počtu nahlášených účastníků u DK v Šumperku. Dva plné autobusy poté vyrazily směrem na Brno. Zde se konal již 59. mezinárodní strojírenský veletrh rozšířený o 8. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a o Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí. Po příjezdu na veletrh měli žáci možnost samostatně si projít celé výstaviště a prohlédnout si stánky jednotlivých vystavovatelů. Opět byl velký zájem o nové CNC obráběcí stroje, nástroje pro obrábění a tvářecí techniku. Žáci si nenechali ujít ani novinky v oblasti svařování a měření. Zástupci firem byli velice vstřícní a komunikativní, svědomitě odpovídali na všechny dotazy našich studentů, kteří odcházeli od stánků obohaceni nejen o nové poznatky, ale také o drobné propagační předměty. Čas bohužel rychle plynul a museli jsme se vydat na cestu zpět. Všichni byli unaveni, ale zároveň i obohaceni o nové poznatky a informace. Cestou zpět bylo o čem povídat i na co vzpomínat.

Tato odborná exkurze byla realizována za finanční podpory Nadačního fondu při SŠŽTS Šumperk.

Autor: Ing. Robert Lubina | Datum: 19. 10. 2017 | Akce

Studentské volby do Poslanecké sněmovny ČR

Dne 4. 10. 2017 se na SŠŽTS (obou budovách) uskutečnily studentské volby do Poslanecké sněmovny ČR.

Z celkového počtu 172 studentů maturitních oborů (pouze sudého týdne) se voleb zúčastnilo 95 studentů.

Pořadí prvních pěti vítězných stran bylo následující:

 1. Česká pirátská strana     18 hlasů
 2. Sportovci                       14 hlasů
 3. Svoboda a přímá demokracie
  - Tomio Okamura            14 hlasů
 4. ANO 2011                      13 hlasů
 5. Blok proti islamizaci
  - Obrana domova              8 hlasů

Z celkového počtu 213 žáků učebních oborů (sudý týden) se voleb zúčastnilo 105 žáků.
Pořadí stran je následující:

 1. Komunistická strana Čech a Moravy       23 hlasů
 2. Česká pirátská strana                           16 hlasů
 3. Strana svobodných občanů                   10 hlasů
 4. Sportovci                                              8 hlasů
 5. ANO 2011                                             8 hlasů

Autor: J. Némethová | Datum: 16. 10. 2017 | Akce

Napsali o nás...

Putovní výstava představuje práce žáků učňovských a studijních oborů...

Autor: | Datum: říjen 2017 | Více    

Napsali o nás...

Firmy potřebují odborníky...

Autor: | Datum: říjen 2017 | Více    

Workshop Prostřeno jednoho dne

V rámci VII. ročníku Dnů proti chudobě, pořádaných organizacemi Armáda spásy, Charita Olomouc, Člověk v tísni a CARITAS – VOŠ sociální Olomouc, se na sídle Šumperské Armády spásy uskutečnil 13.10.2017 soutěžní workshop Prostřeno jednoho dne se zaměřením na boj proti konzumu.

Protože se naši žáci zúčastnili už loni (a získali pěkné druhé místo), dali letos opět hlavy dohromady a sestavili jídelníček pro celkem 6 chodů. A jejich nadšení a kuchařský um jim vynesl první místo! Gratulujeme!!

Autor: Text a foto: Mgr. Hana Kubelková | Datum: 13. 10. 2017 | Akce

„Poznávej svět, poznej povolání“

Dne 27. 9. 2017 byl ředitelkám, ředitelům, učitelkám z mateřských škol Šumperska a Zábřezka představen program „Poznávej svět, poznej povolání.“ S programem seznámila prezentací Ing. Dagmar Evjáková, která stojí za myšlenkou programu. Nabízený program se setkal s vřelým přijetím a některé školky si ihned rezervovaly termín návštěvy.

Ve spolupráci s MAS Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví jsme se rozhodli z programu udělat v tomto školním roce pilotní projekt, který bychom v případě úspěchu do budoucna rozvíjeli.

Autor: Ing. Michaela Kósová | Datum: 11. 10. 2017 | Akce

Pišqworky 2017

I letos se žáci naší školy zapojili do celostátní soutěže v piškvorkách.

Školní kolo se konalo 9. 10. 2017 ve 13:00 na učebně č. 402 a zúčastnilo se ho 27 žáků, kteří podle umístění vytvořili tři pětičlenné týmy.

Výsledky školního kola:

1. Volek Tomáš ST1
2. Najman Ondřej MS3
3. Viktorin Tomáš SEZ4
4. Holan Petr OKA1
5. Skopal Radim OB4
6. Rajchrt Petr SEZ4
7.–8. Rýznar Jaroslav ST1, Konkol Tomáš SEZ4
9.–10. Bartel Jan SEZ4, Ptáček Daniel MS3
11.–12. Kocián Jan IMZ2, Ondroušek Filip OKA1
13.–16. Olečko Libor OKA1, Hojgr Tomáš OKA1, Palatka Karel MS2, Daniel Jan ST1
Autor: Mgr. Alena Drábková | Datum: 10. 10. 2017 | Akce

Napsali o nás...

Putovní výstava představuje práce šumperských žáků...

Autor: Rej.cz | Datum: 4. 10. 2017 | Více    

Napsali o nás...

Putovní výstava představuje práce šumperských žáků...

Autor: Učitelské noviny | Datum: září 2017 | Více    

Exkurze Olomouc

Je čtvrtek 21. září 2017 a my – žáci 4. ročníku Stavitelství – jedeme do Olomouce. Ovšem tentokrát nemáme v plánu nakupování, ale chceme město poznat z hlediska historie a architektury – vždyť je to městská památková rezervace.

Hned na začátku dostáváme od paní učitelky mapu a podle vyznačené trasy procházíme historickou částí města doslova křížem krážem včetně návštěvy významných objektů i expozice Arcidiecézního muzea. Máme také možnost vylepšit si známky v předmětu Architektura – stačí jen správně odpovídat na otázky týkající se architektonických slohů, detailů či stavebních materiálů - a že toho není málo.

Díky šťastné náhodě dostáváme jedinečnou nabídku vystoupat na kůr k varhanům v kostele Panny Marie Sněžné a prohlédnou si z bezprostřední blízkosti unikátní nástroj, na který hrál i slavný Mozart. A nejen to – pan varhaník nám vysvětlil konstrukci varhan a techniku hry. Poslech hudby přímo na kůru pod monumentální klenbou chrámu – to je opravdu krásný zážitek.

Tak zase někdy na shledanou v Olomouci!

Autor: Ing. Dagmar Vágnerová | Datum: 24. 9. 2017 | Akce

Šumperští kovoobráběči vysoustružili šachové figurky

Putovní výstava představuje práce žáků učňovských a studijních oborů

„Ukaž, co umíš,“ je název putovní výstavy, kterou připravila Střední škola železniční, technická a služeb v Šumperku. Do 1. října je k vidění v minigalerii informačního centra na šumperské Hlavní třídě.

Potom se stěhuje do divadla, kde bude do 30. října, v prosinci pak do Kina Oko. „Výstava představuje řemeslné dovednosti našich žáků a podle prvních ohlasů má mimořádný úspěch. Byli jsme už dotazováni na skříň vytvořenou ve školní dílně. Dobrá zpráva pro všechny je, že vyrábíme také na zakázku. Kdo bude mít zájem, získá kontakt přímo na výstavě,“ uvedla ředitelka školy Irena Jonová...

ze Zpravodajství sumpersko.net
Autor: 24. 9. 2017 | ČTĚTE VÍCE!

Napsali o nás...

Firmy potřebují odborníky, proto lákají učně a studenty na stipendia a zaměstnanecké benefity...

Autor: Rej.cz | Datum: 24. 9. 2017 | Více    

Napsali o nás...

Putovní výstava představuje práce žáků učňovských a studijních oborů...

Autor: Novinky.cz | Datum: 21. 9 2017 | Více    

Napsali o nás...

Den řemesel na šumperském Točáku se vydařil...

Autor: olomoucké novinky.cz | Datum: 19. 9 2017 | Více    

Napsali o nás...

Den řemesel 2017 v Šumperk...

Autor: sumpersko.net | Datum: 17. 9 2017 | Více    

Napsali o nás...

Firmy potřebují odborníky, proto lákají učně a studenty na stipendia a zaměstnanecké benefity...

Autor: Novinky.cz | Datum: 17. 9 2017 | Více    

Den řemesel má svou tradici na šumperském Točáku

S kritickým nedostatkem řemeslníků a techniků se potýkají podniky na Šumpersku. Perspektivní učňovské a studijní obory, jejichž absolventi mají šanci na získání dobrého zaměstnání, představil sobotní Den řemesel na šumperském Točáku....

ze Zpravodajství sumpersko.net

Autor: sumpersko.net | Datum: 16. 9. 2017 | ČTĚTE VÍCE!

Návšteva zo Šumperka - nadviazanie nového partnerstva a spolupráce

V dňoch 19.-20.6.2017 navštívili pracovníci Střední školy železniční, technické a služeb zo Šumperka naše združenie KABA Slovensko. Cieľom stretnutia je nadviazanie budúcej možnej spolupráce medzi školou, Strednou odbornou školou dopravnou z Priekopy, naším združením a s podnikmi so strojárskym zameraním v regióne Turiec, v rámci odbornej zahraničnej praxe pre žiakov ich školy...

z webových stránek ŽOŠ Vrútky a.s., PMR s.r.o.Martin, Viena International s.r.o. Martin, KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. Martin, SOŠ dopravná Martin-Priekopa

Autor: vedení školy | Datum: 28. 6. 2017 | ČTĚTE VÍCE!

Exkurze MS1 26. 6. 2017

Třída MS1 se poslední pondělí tohoto školního roku vydala na čističku odpadních vod v Šumperku. Žáci viděli (i cítili), jak vypadá voda z naší městské kanalizace, seznámili se z technologií a postupy jejího čištění a mohli porovnat její stav, když do čističky vstupuje a když ji opouští. Prohlídku zakončili výstupem na jímku bioplynu, odkud byl krásný výhled nejen na čističku, ale i na široké okolí.

Autor: Mgr. Hana Kubelková | Datum: 28. 6. 2017 | Akce

Exkurze SZS2: Svět techniky Ostrava

Dne 22. 6. 2017 se třída SZS2 vydala na cestu do Ostravy, aby navštívila Velký svět techniky. Ačkoliv bylo velmi teplé počasí, cesta byla příjemná, z Olomouce do Ostravy a zpátky jsme se totiž vezli nejrychlejším vlakem na našem území – Pendolinem.

V Ostravě čekaly žáky expozice věnované biologii, fyzice, chemii, nanotechnologiím i protetice, ale i civilizačním problémům, ekologii a technice. Poznávání hrou a interaktivní exponáty jsou specialitou ostravského Světa techniky, a tak na všech byla vidět spokojenost a nadšení.

Autor: Mgr. Hana Kubelková | Datum: 27. 6. 2017 | Akce

Turistický kurz 2017

Součástí sportovních kurzů na naší škole je již tradičně kurz turistický, který je zaměřen na poznávání přírodních krás šumperského regionu. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce. Tradiční všeobecně známá místa jako Háj či Městské skály jsme vynechali a vydali se k vyšším vrcholům a na vzdálenější distance. Celý týden k nám bylo počasí štědré a nešetřilo teplými slunečnými dny. V pondělí jsme se rozhlíželi z vrcholu Keprníku a Obřích skal, v úterý jsme si příjemnou procházkou z Rejvízu na Zlatý Chlum zasloužili pro mnohé z nás nové úchvatné výhledy z tradiční rozhledny.

Středa byla dlouhá, ale krásná. Z Ramzové jsme prošli Petříkovem a neplánovaně naši trasu otočili na vrchol Smrku, ze kterého jsme po hranici dospěli ke kýženému Paprsku. Přes Větrov a Starý kopec jsme směřovali do Starého Města užívajíce si výhledů na masiv Kralického Sněžníku. Závěr výletu byl obohacen ještě i o historickou část, před Starým Městem jsme se zastavili u vojenského opevnění.

Čtvrteční výlet směřoval do turisticky exponované oblasti Dlouhé Stráně, cestu nahoru jsme si usnadnili jízdou lanovkou, ale pak jsme se příjemně prošli po hřebenu a viděli tak Jeseníky z jiného úhlu.

Nová rozhledna Bukovka byla cílem pro páteční trasu. Výstup byl nenáročný, rozhledy opět zajímavé. Příjemným zakončením byla závěrečná procházka zámeckým parkem ve Velkých Losinách.

Autor: Ing. Zdenka Králová | Datum: 24. 6. 2017 | Akce,     foto:  

Soutěž „Rozpočti si to!“

Dne 12. června proběhlo v Praze velké finále celorepublikové soutěže „Rozpočti si to!“

Náš pětičlenný tým „STAVAŘI“ tři měsíce v on-line části vypracovával zadané úkoly a sbíral cenné body tzv. chechtáky. Během soutěže jsme zpracovali bezmála 50 úkolů s různou mírou náročnosti a s různým stupněm ohodnocení. Organizátor soutěže naši snahu postupně oceňoval a v celkovém součtu udělil tolik bodů, že nás to vyneslo na krásné 3. místo.

V Praze jsme si v už nesoutěžní části vyzkoušeli, jak to chodí na burze s cennými papíry. Na závěr tohoto dne nás čekala velká dražba o zajímavé ceny. Soutěž byla časově velice náročná, a tak jsme pyšní sami na sebe, že jsme to nevzdali. Dokázali jsme si tak, že jsme sestavili tým z těch nejlepších!

Autor: Ing. Jitka Grulichová | Datum: 17. 6. 2017 | Akce

Napsali o nás...

V Šumperku se otevřelo Království mašinek...

Autor: deník.cz | Datum: 15. 6 2017 | Více    

Autor: vedení školy | Datum: 30. 5. 2017 |

Zahraniční odborné praxe

se v letošním školním roce zúčastnili žáci oborů vzdělání obráběč kovů (Jan Horneš, Kryštof Kadlec, Marek Lacina, Tomáš Žváček), truhlář (Marek Jáně) a instalatér (Radek Novotný). Praxe se uskutečnila ve dnech 30. března – 13. dubna 2017 v HANDWERKSKAMMER CHEMNITZ (Německo, spolková země Sasko). Při výběru žáků na zahraniční praxi jsme i letos akceptovali požadavek našeho partnera a upřednostnili žáky, kteří se učí německý jazyk, zvládají základy komunikace a chtějí v cizím jazyce komunikovat.

Po celou dobu letošní dvoutýdenní praxe žáci pracovali v malých rodinných firmách, které mají s působením našich žáků v rámci odborných praxí z minulých let velmi dobré zkušenosti. Žáci si i tentokrát vyzkoušeli svoji připravenost na budoucí povolání v reálných podmínkách. Podle hodnocení majitelů firem uměli využívat dosud nabyté vědomosti a dovednosti a byli plnohodnotnou součástí pracovních týmů. Specifické zaměření jednotlivých firem jim umožnilo získat zcela nové praktické, sociální i jazykové zkušenosti. Těší nás, že i letos byli majitelé firem spokojeni a žáci byli při plnění pracovních úkolů chváleni.

Smyslem odborných praxí je nejen poznávat svět práce hostitelské země, ale také její reálie. Dne 8. dubna 2017 se uskutečnila celodenní exkurze s prohlídkou Drážďan a návštěvou Skleněné manufaktury VW, kde v současnosti probíhá koncová montáž e - Golfu. Dne 9. dubna praktikanti zavítali do Muzea motocyklů na zámku Augustusburg.

Zúčastněným žákům jsme společně s partnerem připravili EUROPASS – Mobilita, který dokládá získané pracovní, sociální a jazykové kompetence a který jim může pomoci získat pracovní uplatnění nejen v ČR.

Program odborných prací jsme mohli realizovat za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, zřizovatele školy – Olomouckého kraje a Nadačního fondu SŠŽTS Šumperk.

Autor: Mgr. Marie Holinková | Datum: 12. 6. 2017 | Akce (fotogalerie)

Napsali o nás...

Šumperská Muzejní noc oslovila velkou módní přehlídkou...

Autor: sumpersko.net | Datum: 12. 6 2017 | Více    

Napsali o nás...

Poslanec hovořil se šumperskými středoškoláky o tom, jak se zachovat při nenadálém napadení...

Autor: Novinky.cz | Datum: 8. 6 2017 | Více    

Studenti budou hejtovat hejtmana v přímém přenosu

Hejtuj hejtmana je název iniciativy hejtmana Ladislava Oklešťka, která lidem přináší novou možnost komunikace s vedením Olomouckého kraje. Ve středu 24. května se Ladislav Okleštěk vydá za studenty, od kterým bude chtít slyšel i ty méně příjemné dotazy nebo kritické názory.

„Všude se píše: hetman ocenil, poděkoval, navštívil… Případně: kraj rozdal miliony, kraj vybudoval, zajistil novou službu… Ale já chci přinést změnu, a proto se ptám: Co děláme špatně? Na koho zapomínáme? Jak podpořit sport, kulturu nebo cestovní ruch, aby to bylo opravdu účinné? Nezavírají nám tiskové zprávy o pozitivních tématech oči před skutečnými problémy?“ vysvětlil Ladislav Okleštěk, co ho vedlo ke spuštění kampaně Hejtuj hejtmana.

Hejtovat je moderní výraz pro kritické názory, který používají mladí lidé, a právě za nimi se Ladislav Okleštěk vydá 24. května. V prostorách Střední školy železniční, technické a služeb v Šumperku bude od 10 hodin odpovídat na otázky studentů. Akce je přístupná také pro širokou veřejnost bez rozdílu věku. Hodinová diskuze bude navíc živě přenášena jako live stream na Facebook.

„Kromě bezprostředních dotazů od studentů odpovím na ty nejzajímavější „hejty“, které mně zatím dorazily v rámci iniciativy Hejtuj hejtmana na email prohejtmana@kr-olomoucky.cz. Každý týden mi přijdou desítky názorů, podnětů nebo stížností, takže je z čeho vybírat a diváci se určitě nudit nebudou,“ zve ke sledování přímého přenosu Ladislav Okleštěk.

Live stream ze studentské diskuze s hejtmanem začne ve středu 24. května v 10 hodin na Facebookovém profilu Ladislava Oklešťka. Více informací o iniciativě Hejtuj hejtmana najdou zájemci na www.HejtujHejtmana.cz.

Autor: vedení školy| Datum: 22. 5. 2017 | Akce

Návštěva centrály společnosti Albert v Praze

Ve čtvrtek 11. května jsme se zúčastnili prohlídky centrály vedení firmy Ahold v Nových Butovicích v Praze, která byla uspořádána pro vybrané žáky oboru Prodavač.

Byli jsme přivítání paní Mušinskou, vedoucí vzdělávacího oddělení, která nás seznámila s programem dne.

Dozvěděli jsme se historii firmy Ahold, že hlavní centrála sídlí v Holandsku. V České republice provozuje 331 prodejen ve formátech super a hyper marketech a zaváží je ze 3 distribučních center. Firma nám představila řady svých privátních značek, zaujalo nás, že spousta těchto výrobků je zaměřena na zdravý životní styl obyvatelstva.

Vyzkoušeli jsme si prakticky senzorické hodnocení výrobků a přesvědčili jsme se, že privátní výrobky jsou chutné a kvalitní a dají se koupit za výhodnou cenu.

Bylo nám nabídnuto, že po vyučení můžeme u této firmy pracovat, nejdříve v pozici prodavač specialista s možností čerpání různých benefitů.

Na konkrétních příkladech nám ukázali, jak rychle u této firmy může mladý člověk profesně růst, pokud ukáže svoje přednosti a kvality.

Z této návštěvy jsme si odvezli dobré zážitky a dobrý tip na uplatnění v našem budoucím profesním životě.

Autor: Johnová Vilma | Datum: 16. 5. 2017 | Akce

Soutěž v SUDOKU

Dne 27. 4. 2017 se na naší škole konala soutěž v SUDOKU. Žáci během 40 minut řešili čtyři soutěžní úlohy.

Výsledková listina:

 1. Jakub Kocurek OB3
 2. Marek Juna S3
 3. Tomáš Hošek OB3 a Vendula Pavlíková SZS2
Autor: Mgr. Alena Drábková | Datum: 4. 5. 2017 | Akce