36-67-H/01 Zedník

Studium oboru nabízí:
Jedná se o tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.
Výuka probíhá ve dvou blocích – jeden týden ve škole, kde žáci získávají teoretické znalosti a druhý týden na praxi, kde si získané znalosti prověří.
Během týdenní praxe se žáci naučí používat a udržovat nářadí a pracovní pomůcky, volit materiály a výrobky, betonovat, zdít, provádět stropy, povrchové úpravy zdiva, osazovat okna a dveře, zhotovovat tepelné izolace aj.
Během měsíce září a října se našim žákům již podařilo zpracovat několik zakázek místních firem či jednotlivců:
  • například na rodinném domě v Sudkově žáci prováděli nahazování jádrové omítky na fasádu, natahování filcování štukové omítky, stavbu trubkového a Haki lešení;
  • na balkoně RD ve Vikýřovicích prováděli betonហbetonové mazaniny;
  • v Šumperku na stěnách řadové garáže prováděli oškrabání starých maleb, penetrování hloubkovou penetrací a štukové omítky na stropě;
  • ve stejném městě na fasádě střediska 03 a 17 opravovali břízolitové fasády, natahovali a filcovali štukové omítky;
  • hodně práce měli v Hrabišíně, kde lepili keramické dlažby na sokl fasády RD nebo stěrkovali sokl marmolitem;
  • u RD ve Vikýřovicích zapravovali spodní část balkonové konstrukce štukovou omítkou včetně zpevnění hran ALU rohy s perlinkou.
Že se jim práce daří, můžeme vidět na fotografiích.

V Šumperku 14. října 2015
Text a foto – Ing. Jitka Grulichová