36-64-H/01 Tesař

Studium oboru nabízí:
Jedná se o tříletý učební obor ukončený výučním listem. Tento obor má na naší škole dlouholetou tradici. Absolvent zhotovuje různé dřevěné přístřešky a pergoly, altánky a terasy, dřevěné kůlny, udírny. Vyrábí záhradní dřevěné stoly a lavice, dětská hřiště z trámků, kuláčů.
Zhotovuje vnitřní i vnější obložení z palubek, jednoduché palubkové dveře i schodiště. Staví jednoduché trubkové lešení, haki i dílcové lešení.
V poslední řadě zhotovuje vazby krovů a jednoduché dřevostavby.

V Šumperku 8. listopad 2017
Text a foto – Mgr. Petr Doležal , Ing. David Holubec


Celostátní interaktivní soutěž

Čtyři žáci 3. ročníku oboru Tesař se rozhodli zapojit pod vedením své vyučující do celostátní interaktivní soutěže věnované finanční gramotnosti. Online soutěž s třemi tématickými koly plná zábavy i ponaučení potrvá po dobu 3 měsíců. Během hry budou soutěžící za splněné úkoly sbírat zlaté mince, tzv. CHECHTÁKY. Nejlepší týmy obdrží hodnotné ceny od sponzorů.

První kolo máme za sebou. Několik hodin společné práce, společných rozhodnutí, zvolených strategií, diskuzí, vybírání pro a proti.

V tomto kole nás čekaly čtyři základní úkoly:

  • V tom prvním jsme v týmu vybírali profil domácnosti, za který budeme hrát. Vybraná varianta nám určila základní výši aktivních příjmů naší rodiny a možnosti získání dalších příjmů.
  • Následně jsme rozhodovali, jakým způsobem se budou jednotliví členové domácnosti stravovat a ve speciálním e-shopu jsme navíc museli všechny potraviny k týdennímu jídelníčku i nakoupit.
  • Další potřeby, které jsme řešili, jsou bydlení a doprava. Museli jsme promyslet, zda si koupíme dům, byt nebo půjdeme do nájmu, zda budeme jezdit na kole, autem či veřejnou dopravou.
  • Čtvrtým a závěrečným úkolem bylo sestavení měsíčního rozpočtu naší domácnosti se všemi příjmy i výdaji.

Držte nám palce do dalších kol!!!

V Šumperku 2. listopad 2015
Text a foto – Ing. Jitka Grulichová


Návštěva veletrhu

Ve čtvrtek 22. 10. 2015 podstoupili žáci třetího ročníku učebního oboru tesař a druhého ročníku oboru truhlář nekonečnou cestu na mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD TEC v Brně.

Budoucí řemeslníci si ve dvou výstavních halách a přilehlých venkovních prostorech prohlédli nejmodernější dřevoobráběcí stroje, nástroje a mechanické nářadí od našich a světových výrobců. Strojní vybavení představovali vystavovatelé také v provozu. Ukázky činnosti těchto zařízení se setkali u našich žáků s největším ohlasem.

Jedinou drobností, která kazila výborný dojem z veletrhu, byla opět zdlouhavá cesta zpět po stále se opravující trati.

V Šumperku 2. listopad 2015
Text – Ing. David Holubec


Veletrh Brno
Veletrh Brno
Veletrh Brno

Veletrh Brno
Veletrh Brno


Odborná exkurze do DŘEVOTESU

Dne 7. 10. 2015 se žáci třídy IZT2 a žáci třídy ZT3 oboru Tesař zúčastnili odborné exkurze ve firmě DŘEVOTES MS s. r. o. Tato společnost se věnuje stavbám dřevěných roubenek na klíč. Pro roubenky je typické zachování všeho původního a záruka velmi zdravého bydlení.

Během exkurze se seznámili s historií firmy a vyslechli si odbornou přednášku o technologickém postupu výroby těchto moderních dřevěných domů. Na závěr jsme si všichni prohlédli výrobní halu a zhlédli ukázku práce s pilou.

Společnost DŘEVOTES MS s. r. o., Potůčník 469, 788 33 Hanušovice neustále přijímá nové zakázky. Majitelé proto nabídli našim žákům možnost brigády, uskutečnění odborné praxe v jejich firmě a těm nejlepším a nejvíce zapáleným do práce i možnost získání budoucího zaměstnání.


Exkurze DŘEVOTES
Exkurze DŘEVOTES
Exkurze DŘEVOTES
Exkurze DŘEVOTES
Exkurze DŘEVOTES
Exkurze DŘEVOTES