23-51-H/01 Strojní mechanik

Studium oboru nabízí:
Jedná se o 3 letý učební obor. Praxe se vykonává ve škole nebo na odloučeném pracovišti v Dolsu (ul. Nemocniční). Od třetího ročníku chodí žáci na praxi do firem.

Ve druhém ročníku, v rámci výuky, žáci absolvují svářečský kurz a pokud jsou úspěšní mohou získat svářečský průkaz – svařování v ochranné atmosféře CO2. Ve třetím ročníku získají osvědčení o zaškolení na řezání plamenem. Dále mohou za zvýhodněných podmínek udělat osvědčení na pájení mědi a svařování plastů.
 
Během studia se účastní různých exkurzí v okolních podnicích. Pokud jsou žáci šikovní a osvědčí se, je jim nabídnuta práce ve firmě, kde vykonávali praxi.
 
Každým rokem se naše škola účastní soutěže České ručičky, kde se pravidelně naši žáci umisťují na předních příčkách. Na konci každého ročníku jsou vybírání nejlepší žáci z oboru a mohou získat finanční odměnu. Žáci mohou získat také stipendium od partnerských firem včetně dalšího profesního uplatnění.
 
Během studia žáci absolvují několik odborných exkurzí v partnerských firmách.
 
Po úspěšném absolvování tříletého učebního oboru je možné nastoupit do druhého ročníku oboru Obráběč kovů a udělat si druhý výuční list. Žáci mají uznané všeobecné předměty a dochází do školy pouze na praxi a odborné předměty. Nebo mohou pokračovat ve studiu na dvouletém nástavbovém studiu Podnikání nebo Provozní technika.

V Šumperku 19. listopad 2015
Text a foto – Ing. Robert Lubina