36-47-M/01 Stavebnictví

Propagace stavebnictví – 2018.

Připravujeme pro vás kroužek „Stavebnictví na zkoušku“ (Propagační leták ke stažení zde.)

Milí přátelé, pokud chcete omrknout, co obnáší studium stavařiny na naší škole, chystáme pro vás malé překvapení.

Od prosince do března bude každý měsíc bezplatně probíhat zájmový kroužek. Tam vás necháme zábavnou formou nahlédnout pod pokličku několika oblastí ze studijního programu. Na PC se pokusíte vymodelovat svůj první rodinný dům, v architektuře proniknete do tajů románských staveb, praktické dovednosti si vyzkoušíte při práci se stavebnicí.

Nepropásněte příležitost na vše se podívat zblízka. Kapacita kroužku je omezena na 15 účastníků. „Lajkněte“ nás na FB ŠUMPERŠTÍ STAVAŘI a všechny další informace máte jako první!

Na viděnou třeba i s vašimi rodiči!
Vyplněnou přihlášku s podpisem zákonného zástupce (u nezletilých žáků) doručte na sekretariát školy Gen. Krátkého 30:
BLOK 3 (ke stažení zde)
BLOK 2 (ke stažení zde)
BLOK 1 (ke stažení zde).


Propozice k jednotlivým blokům si můžete stahovat zde:  

  19. 2. 2020     »   BLOK3   »   Stavím, stavíš, stavíme...   »   PROPOZICE

  15. 1. 2020     »   BLOK2   »   Projektování na PC - AchiCAD   »   PROPOZICE

  10. 12. 2019     »   BLOK1   »   Šikovné ruce, otevřená mysl   »   PROPOZICE(šk. rok 2019-20) PŘEDNÁŠKA CIUR a.s.

Dne 19.2.2020 se naši žáci maturitního oboru Stavitelství a učebních oborů Instalatér, Zedník a Tesař zúčastnili přednášky projektového manažera Ing. Jiřího Labudka PhD. z firmy CIUR a.s.- výrobce foukaných tepelných izolací na bázi celulózy. Přítomní se důkladně seznámili s výrobou, produkty i technologií aplikace těchto izolací do jednotlivých konstrukcí.

Největší pozornost však upoutala výroba umělého sněhu pro americká filmová studia. CIUR dodával sníh pro filmy Pán prstenů, Herry Potter nebo třeba Anděl páně. A problém nemají ani se stopami ve sněhu. Jen to charakteristické křupání se musí počítačově dozvučit. Získané informace žáci využijí v odborných předmětech.

V Šumperku 25. února 2020
Text – Ing. Eva Hrdličková


(šk. rok 2019-20) Druhý blok kroužku Stavebnictví na zkoušku je za námi!

I tentokrát si účastníci mohli udělat bližší představu o tom, co obnáší studium perspektivního a také zajímavého maturitního oboru Stavebnictví.

Kroužek probíhal v moderně vybavené učebně výpočetní techniky, kde se všichni zúčastnění seznámili s projektováním staveb v grafickém programu ArchiCAD. Domů si potenciální stavaři odnesli cenné body do celkového hodnocení přijímacího řízení.

Těšíme se na třetí blok kroužku, přidejte se k nám!

V Šumperku 29. ledna 2020
Text – Ing. Eva Hrdličková


(šk. rok 2019-20) Kroužek „STAVEBNICRVÍ NA ZKOUŠKU“ odstartoval i letos...

Těsně před Vánocemi proběhl první z několika odpoledních kroužků určených nejen budoucím žákům oboru Stavebnictví, ale všem, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku tohoto zajímavého maturitního oboru.

V úvodním bloku si účastníci prověřili svou zručnost a přesnost při manuální práci při skládání složité papírové krychle. Ve druhé části se přesunuli do učebny výpočetní techniky, kde si otestovali schopnost práce s Internetem. Vyhledat správnou informaci v časovém limitu, to může být mnohdy tvrdý oříšek…..

V závěru všichni účastníci obdrželi drobné dárky a osvědčení o účasti, které jim v souladu s kritérii přijímacího řízení přinesou cenné body do celkového hodnocení.

Druhý blok pod názvem „Dům od základů po střechu“ se uskuteční 15. 1. 2020 od 15.00 hod. v budově školy Gen. Krátkého 30, Šumperk.

V úvodu se účastníci seznámí s prostředím grafického programu na projektování ArchiCAD, potom se pokusí společně s učitelem vystavět svůj první rodinný dům od základů až po střechu. Vyzkouší si i zařídit vnitřní interiéry, koupelnu nebo kuchyň.

ÚČAST V KROUŽKU BUDE BODOVĚ OHODNOCENA V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ!!!

Aktuální dění sledujte na FB Šumperští stavaři, staňte se členem skupiny Šumperští stavaři – zájemci o studium.

V Šumperku 14. prosince 2019
Text – Ing. Eva Hrdličková


(šk. rok 2018-19) „STAVEBNICTVÍ NA ZKOUŠKU“ (blok 2)
… aneb rodí se v Šumperku nová parta stavařů?

V lednu proběhl další z řady odpoledních kroužků určených nejen budoucím žákům oboru Stavebnictví, ale všem, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku tohoto zajímavého oboru.

Po úvodní prosincové prověrce manuální zručnosti deváťáci v lednovém pokračování kroužku zamířili do oblasti využití počítačů v projektování. Bez obav se vrhli do tvorby svého prvního elektronického zobrazení rodinného domu v grafickém programu ARCHI CAD. Výsledky ohromily všechny.

V závěru všichni obdrželi účastnické listy, které jim v souladu s kritérii přijímacího řízení přinesou cenné body do celkového hodnocení.

Akcí se zúčastnili i rodiče, kteří bedlivě sledovali, jakým způsobem se u nás ve škole přistupuje k výuce odborných předmětů. A rozhodně nebyli zklamaní.

Třetí blok pod názvem
„Stavím, stavíš, stavíme…..“ se uskuteční v úterý 26. února 2019.

V něm se přesunete do reality skutečné stavby. I když neopustíte prostory odborné učebny, vyzkoušíte si, jak namíchat maltu, jak správně svázat zdi a uvidíte mnoho jiných „vychytávek“. Čekají na vás speciální stavebnice a spousta legrace při práci s nimi.

ÚČAST V KROUŽKU BUDE BODOVĚ OHODNOCENA V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ!!!

V Šumperku 27. ledna 2019
Text – Ing. Eva Hrdličková


(šk. rok 2018-19) Šikovné ruce, otevřená mysl (blok 1)

Dne 13.12.2018 se uskutečnil 1. kroužek stavebního oboru „Stavebnictví na zkoušku“. Proběhl za účasti tří šikovných děvčat a jednoho zručného chlapce v budově školy na Generála Krátkého. V první části si všichni úspěšně složili KOSTKU a v druhé části v učebně IVK zkusili KVÍZY z Architektury a Stavebních konstrukcí.

Myslím, že jsme všichni prožili příjemné předvánoční odpoledne. A můžeme se těšit na další v lednu 2019.

V Šumperku 16. prosinec 2018
Text – Ing. Marcela Maixnerová


Studium oboru nabízí:
Vítejte v nově zrekonstruovaném čtyřletém maturitním studijním oboru!
Po dlouhé a vleklé krizi v hospodářství se stavebnictví znovu probouzí k životu a žádá si pracovníky „nové“ generace.
Samotná znalost „stavařiny“ již zdaleka nestačí.
Firmy hledají zdatné uživatele grafických programů pro projektování a vizualizaci staveb, návrháře pro kuchyňská a koupelnová studia, rozpočtáře a přípraváře staveb, kteří zvládají počítačové aplikace, obchodní zástupce a makléře vynikající prezentačními a komunikačními dovednostmi, stavební mistry a stavbyvedoucí, kteří zvládají dobře řídit a motivovat své zaměstnance. A to je velká výzva právě pro vás!
Obor je podporován Olomouckým krajem, žáci mohou získat prospěchové stipendium.

Co vás na oboru čeká?

Po absolvování základní části programu (1. a 2. ročník) se výrazně zlepší váš grafický projev, rozvíjet se bude kreativita a fantazie při navrhování, posílíte své dovednosti v oblasti IT. Při výuce využíváte kancelářské programy, začínáte pracovat ve dvou grafických programech pro projektování staveb a jejich vizualizace.
Učíte se samostatně řešit vzniklé problémy, pracovat v týmu a obhajovat své názory.
V samostatném předmětu rozvíjíte své prezentační a komunikační dovednosti, zpracujete elektronickou prezentaci ve dvou programech a úspěšně ji realizujete před publikem. Ti nejšikovnější se mohou zúčastnit celostátní soutěže středních škol v prezentování – „PREZENTIÁDY“.
 
Ve 3. a 4. ročníku se program zaměřuje na oblast STAVEBNÍ OBNOVY budov.
Využíváte již získaných znalostí a dovedností a učíte se je aplikovat. Rozpoznáte příčiny poruch konstrukcí, volíte nutný průzkum a navrhnete správný způsob sanace. V grafických programech pokračujete v projektování pozemních staveb a navíc navrhujete zařízení interiérů. V aplikaci pro rozpočtování zpracujete kalkulaci jednoduché stavby. Na nejzdatnější čeká mezinárodní soutěž v projektování na PC a soutěž v rozpočtování.
Orientujete se ve vývoji architektury a památkové péče.

Kde najdete v praxi své místo?

Uplatníte se jako stavební mistr nebo stavbyvedoucí, jako kreslič a rozpočtář při projektové přípravě; jako dispečer, logistik, kontrolor jakosti; jako referent státní správy na úřadech, technik developerských společností při správě objektů, na obchodních odděleních výrobců hmot, v pozici obchodních zástupců, v realitních kancelářích, popř. v podnikání.
Po ukončení studia pokračuje řada našich absolventů studiem na vysokých školách zejména stavebního zaměření.
Praktické dovednosti si lze doplnit absolvováním zkráceného jednoletého studia učebního obru ZEDNÍK a získat tak výuční list.
Je organizováno přímo ve škole.
Život našich STAVAŘŮ a chystané akce si můžete prohlédnout na FB Šumperští stavaři .     


(šk. rok 2018-19) Exkurze do Olomouce

Ve středu 10. dubna 2019 se skupina stavařů ze třetího ročníku vypravila na exkurzi do Olomouce. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i přes studených vítr a chladné počasí se exkurze povedla. Všechno začalo již na vlakovém nádraží, kde jsme dostali mapu - nic totiž není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.

Pod vedením Pavla jsme podle mapy vyhledávali jednotlivé památky a ověřovali si znalosti získané v hodinách architektury. Zaujaly nás barokní kašny, kostel svatého Mořice, Arcidiecézní muzeum, Sloup Nejsvětější Trojice, Katedrála sv. Václava, radnice a další. Exkurze byla velmi povedená a snad to nebyla naše poslední.

V Šumperku 27. květen 2019
Text, foto – Tomáš Motyka


(šk. rok 2017-18) Nestihli jste prezentaci ve vaší škole?

Nevadí. Prezentaci i video celého vystoupení Marcelky s Tomášem si můžete prohlédnout znovu. A klidně pozvěte i rodiče. Příjemnou zábavu!

V Šumperku 24. říjen 2017
Text – Ing. Dagmar Vágnerová


(šk. rok 2017-18) Nábory na základních školách odstartovaly

Všichni letošní deváťáci na základních školách od Litovle po Jeseník se mohou těšit na návštěvu našich zbrusu nových speakerů.

Tentokrát se s prezentací vyučovaných oborů vrhají do terénu stavaři druhého ročníku. Očekávejte návštěvu vysmátého Karla, vždy připravené Marcely, miloučké Helenky, profíka Tomáše, snaživé Hanky, vždy usměvavé Karolíny, bojovníka Pavla a kamarádské Martiny.

Průběh celé akce včetně trasy a fotodokumentace z jednotlivých škol můžete sledovat ZDE!

V Šumperku 24. říjen 2017
Text – Ing. Dagmar Vágnerová


(šk. rok 2017-18) Odborná exkurze třetího ročníku stavařů do LUHAČOVIC

Na samém konci školního roku se vydala parta třeťáků s Ing. Evou Hrdličkovou na odbornou exkurzi do Luhačovic. Jejich cílem se stala prvorepubliková architektura Dušana Jurkoviče a památky funkcionalismu 20. let minulého století.

Jak si to užili, si prohlédněte v krátké prezentaci.

V Šumperku 20. říjen 2017
Text – Ing. Dagmar Vágnerová


(šk. rok 2017-18) EXKURZE OLOMOUC

Je čtvrtek 21. září 2017 a my – žáci 4. ročníku Stavitelství – jedeme do Olomouce. Ovšem tentokrát nemáme v plánu nakupování, ale chceme město poznat z hlediska historie a architektury – vždyť je to městská památková rezervace.

Hned na začátku dostáváme od paní učitelky mapu a podle vyznačené trasy procházíme historickou částí města doslova křížem krážem včetně návštěvy významných objektů i expozice Arcidiecézního muzea. Máme také možnost vylepšit si známky v předmětu Architektura – stačí jen správně odpovídat na otázky týkající se architektonických slohů, detailů či stavebních materiálů - a že toho není málo.

Díky šťastné náhodě dostáváme jedinečnou nabídku vystoupat na kůr k varhanům v kostele Panny Marie Sněžné a prohlédnou si z bezprostřední blízkosti unikátní nástroj, na který hrál i slavný Mozart. A nejen to – pan varhaník nám vysvětlil konstrukci varhan a techniku hry. Poslech hudby přímo na kůru pod monumentální klenbou chrámu – to je opravdu krásný zážitek.

Tak zase někdy na shledanou v Olomouci!

V Šumperku 24. září 2017
Text – Ing. Dagmar Vágnerová


(šk. rok 2015-16) Páté setkání kroužku Stavitelství na zkoušku

Poslední setkání kroužku Stavitelství na zkoušku je za námi. Pátý blok s tématem Počítačová vizualizace stavby v programu ArtLantis se uskutečnil ve čtvrtek 10. 3. 2016.

Účastníci setkání si vyzkoušeli v grafickém programu navrhnout vnější vzhled rodinného domu v podobě fotorealistického zobrazení. Z přiložených obrázků posuďte sami, jak se jim práce podařila.

V Šumperku 14. března 2016
Text a foto: Ing. Gabriela Ševčíková Peikerová(šk. rok 2015-16) STAVITELSTVÍ NA ZKOUŠKU
Test nové stavebnice aneb Stavím, stavíš, stavíme…

Začátkem února se uskutečnil 4. blok našeho odpoledního kroužku zájemců o obor Stavitelství.

Testovali jsme nové stavebnice pro nácvik vazeb cihelného zdiva. Budoucí žáci si vyzkoušeli jak správně namíchat maltu, jak zdivo dokonale provázat, osadit okna, dveře a to vše šikovně zastřešit. Jak se jim povedlo postavit svůj první dům, můžete posoudit na fotkách.

Poslední blok se uskuteční 10. března. Pod vedením Ing. Ševčíkové a Ing. Vágnerové nahlédnete pod pokličku programu pro tvorbu počítačových vizualizací- Artlantisu.

MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI ZÍSKAT BODOVÉ OHODNOCENÍ, které se započte do přijímacího řízení.

V Šumperku 10. únor 2016
Text – Ing. Marcela Maixnerová


(šk. rok 2015-16) STAVITELSTVÍ NA ZKOUŠKU
aneb na Zámečku se rodí další parta stavařů

V prosinci a lednu proběhly další dva bloky z řady odpoledních kroužků určených nejen budoucím žákům oboru Stavitelství, ale všem, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku tohoto zajímavého oboru.

Po úvodní říjnové prověrce manuální zručnosti při stavbě románské rotundy se deváťáci ve druhém kroužku seznámili se základními pravidly pro tvorbu technického písma pro stavební praxi.

Ve třetím lednovém pokračování účastníci kroužku zamířili do oblasti využití počítačů v projektování. Bez obav se vrhli do tvorby svého prvního elektronického zobrazení rodinného domu v grafickém programu ARCHI CAD. Výsledky ohromily všechny.

V závěru všichni obdrželi účastnické listy, které jim v souladu s kritérii přijímacího řízení přinesou cenné body do celkového hodnocení.

Obou akcí se zúčastnili i rodiče, kteří bedlivě sledovali, jakým způsobem se u nás ve škole přistupuje k výuce odborných předmětů. A rozhodně nebyli zklamaní.

Čtvrtý, již předposlední blok pod názvem
„Stavím, stavíš, stavíme…..“ se uskuteční 4. února 2016.

V něm se přesunete do reality skutečné stavby. I když neopustíte prostory odborné učebny, vyzkoušíte si, jak namíchat maltu, jak správně svázat zdi, a uvidíte mnoho jiných „vychytávek“. Čekají na vás speciální stavebnice a spousta legrace při práci s nimi.

ÚČAST V KROUŽKU BUDE BODOVĚ OHODNOCENA V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ !!!

V Šumperku 11. leden 2016
Text – Ing. Eva Hrdličková


(šk. rok 2015-16) Stavební seminář – Izolace v praktických příkladech

Předvánoční čas si stavaři zpestřili prvním z řady odborných seminářů organizovaných ve spolupráci s firmou DEKTRADE.

V pondělí 21. prosince 2015 zaplnili do posledního místečka učebnu č.302 žáci oboru Stavitelství. Téma Izolace v praktických příkladech názornou formou doplňuje učivo předmětů Konstrukce pozemních staveb, Materiály, Konstrukční cvičení, Pozemní stavitelství a další.

Kde jinde hledat zkušenosti z praxe než právě u regionálního zástupce firmy ATELIER DEK pana Libora Spáčila. Ukázkami fotodokumentace z konkrétních realizací staveb uchvátil naprosto všechny. Žáci na vlastní oči viděli, co znamená drobná chyba v projektu, jaké škody způsobí laxní přístup stavebních řemeslníků, kde se skrývají úskalí jednotlivých používaných materiálů. V prezentaci přednášející názorně shrnul a strukturoval celou oblast využití tepelných izolací, hydroizolací a okrajově se dotkl i izolací proti radonu. Doufáme, že nabytých poznatků využijí hlavně žáci 4. ročníku ve svých maturitních seminárních pracích. Určitě se máme na co těšit.

Každý z účastníků obdržel katalog výrobků DEK stavebniny včetně názorné instruktáže, jak s materiálem pracovat. Publikace osvobodí žáky od hodin vyhledávání dílčích informací na internetu a usnadní jim navrhování konstrukcí v předmětech Konstrukční cvičení a Praxe učební.

Poděkování patří panu Spáčilovi za přípravu zajímavých materiálů pro prezentaci, za skvělý výkon, kterým dokázal zaujmout žáky celých 90 minut a firmě DEKTRADE za poskytnuté katalogy a propagační reklamní plakáty.

V Šumperku 4. leden 2016
Text – Ing. Eva Hrdličková


(šk. rok 2015-16) Exkurze maturitního ročníku oboru Stavitelství v šumperské betonárně firmy ZAPA beton

Ve středu 11. 11. 2015 navštívili žáci maturitního ročníku oboru Stavitelství šumperskou pobočku firmy ZAPA beton a.s.. Při vstupu do areálu betonárny maturanty se slušivými ochrannými přilbami přivítal technolog firmy ZAPA beton Ing. Tomáš Znajda Ph.D.. Ten žáky provedl betonárnou, prohlídku obohatil cenným odborným výkladem a praktickými ukázkami zkoušení betonu, a statečně čelil všetečným dotazům.

Děkujeme firmě ZAPA beton, že umožnila mladým stavařům doplnit si a prohloubit své teoretické znalosti z oblasti technologie výroby betonu přímo v praxi. Také děkujeme Ing. Znajdovi za velice přínosnou odbornou exkurzi, jeho vstřícnost a profesionální přístup.

V Šumperku 16. listopad 2015
Text a foto – Ing. Gabriela Peikerová(šk. rok 2015-16) Exkurze třídy S1 – přístavba MŠ v Šumperku

Dost bylo teorie v lavicích, jde se na stavbu! V pondělí 19. října 2015 se žáci prvního ročníku oboru Stavitelství podívali v rámci výuky předmětu Konstrukce pozemních staveb poprvé přímo na stavbu. Cílem exkurze byla přístavba mateřské školy v Šumperku, stavěná v technologii rámové dřevostavby.

Žáky provedl stavbou a odborný výklad jim podal sám autor návrhu stavby a projektové dokumentace Ing. arch. Petr Doležal. Panu architektovi děkujeme za cenné informace!

V Šumperku 27. října 2015
Text a foto – Ing. Gabriela Ševčíková-Peikerová


Zítra všichni v teniskách a telefony s sebou…

zněl pokyn, když se žáci druhého a čtvrtého ročníku oboru Stavitelství opět chystali opustit zdi zámku a vyrazit vstříc drsné stavařské praxi. Pevné boty a technika k dokumentaci, to budou základní pomůcky pro absolvování další odborné akce pod vedením ing. Evy Hrdličkové.
Tentokrát ukazuje pochopení pro školu firma HOCHTIEF CZ a. s. Praha, generální dodavatel nového objektu pro profesionální jednotku hasičů a záchranného sboru na Nemocniční ulici v Šumperku.

420 dní a 100 mil. korun využije firma k tomu, aby na místě staré „hasičárny“ postavila nový komplex se zázemím pro hasičskou jednotku, garážemi pro techniku, dílnami speciálních služeb, skladem materiálu humanitních služeb a kancelářských prostor pro výkon státní správy.

„I my jsme se školou často navštěvovali stavby“, vzpomíná nostalgicky hlavní stavbyvedoucí Marcel Byrtus. „Právě se nacházíme ve fázi vrtání železobetonových pilot pro hloubkové založení objektů“ , podrobně vysvětluje použitou technologii.

A zdaleka nezůstává jen u tématu zakládání.
Zvláště žáci maturitního ročníku se zajímají i o běžný stavební provoz, používané stroje a zařízení, prohlížejí si stavební deník, evidenci pracovní doby, nahlédnou i do sociálního zázemí zařízení staveniště. To všechno je totiž letos čeká v předmětu Stavební provoz.

Všechny přítomné odzbrojila závěrečná otázka Jirky Hatoně, jak se stát úspěšným stavbyvedoucím u tak významné firmy, jakou je HOCHTIEF CZ a. s.
Zázraky se nedějí, i stavbyvedoucí Byrtus začínal jako ten poslední mistr s velkým podílem manuální práce. Zájem, iniciativa, chuť se vzdělávat a pracovat – to jsou klíče k úspěchu!

Příště na viděnou u montáže železobetonového skeletu.

Autor: Ing. Eva Hrdličková