23-56-H/01 Obráběč kovů

Studium oboru nabízí:
Je to 3 letý obor, praxe se odehrává hlavně na odloučeném pracovišti 14 – Dolnostudénská 1, nebo na pracovištích firem v Šumperku či jeho okolí.
Žáci mohou získat ve 3. ročníků až 500 Kč stipendia, či jsou placeni za práci na zakázkách nebo ve firmách.
V průběhu studia žák pracuje na klasických soustruzích, frézkách, bruskách na plocho i na kulato a moderních CNC soustruzích a frézkách.


Když jsou ve 3. ročníku na praxi ve firmě a osvědčí se tam, je jim danou firmou po vyučení nabídnuta práce.
Co mohou konkrétně dělat v průběhu školní praxe?
Mohou soustružit, frézovat, brousit, programovat a obsluhovat CNC stroje.
Každý rok se účastní soutěže „České ručičky“, kde žáci dosahují většinou umístění do 4. místa.
Také z oboru Obráběč kovů je vybrán nejlepší žák a ten získá finanční odměnu na slavnostním předání.

V Šumperku 1. září 2015
Text a foto – Zdeněk Sládek