33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

Studium oboru nabízí:
Nábytkářská a dřevařská výroba je čtyřletý studijní obor ukončený maturitou.
Během studia se studenti postupně seznamují s tuzemskými i některými exotickými dřevinami, naučí se je rozeznávat a navrhovat do nejrůznějších konstrukcí. Šíře dřevařského studia je poměrně velká. Zahrnuje dřevařskou prvovýrobu (výrobu řeziva, velkoplošných materiálů), dřevařskou druhovýrobu (nábytek, okna, dveře …) a dotýká se i dřevěných konstrukcí a ostatních výrobků ze dřeva. Široký záběr oboru má výhodu pro další uplatnění v praxi.
Odborná výuka probíhá ve vybavených učebnách v menších kolektivech, což umožňuje učiteli poznat každého studenta a zvolit k němu individuální přístup. Tato výuka spolu s odbornou praxí na našem zrekonstruovaném středisku v Rapotíně a množstvím exkurzí tvoří základ pro úspěšné zvládnutí studia. Nejúspěšnější studenti mohou pokračovat ve studiu na Mendelově univerzitě v Brně.
V prvním ročníku se studenti v teorii i praxi seznamují především s masivním dřevem, které tvoří základ dřevařských výrobků. Současně se naučí základům deskriptivní geometrie a technického kreslení. V druhém ročníku se seznámí se sušením dřeva, výrobou velkoplošných materiálů, používanými stroji a konstrukčními spoji. Ve třetím roce se zvyšuje odborná náročnost. Do výuky jsou zařazeny nové vyučovací předměty, studenti se seznamují s historickým vývojem nábytku a čalounění. V rámci předmětu Aplikovaná výpočetní technika studenti kreslí na PC v programu TURBOCAD – nábytkářský kreslicí program používaný v mnoha firmách i na vysoké škole. Na praxi vyrábí nábytek, STV a drobné předměty. Ve čtvrtém ročníku probíhá intenzivní příprava k maturitní zkoušce. Studenti již samostatně navrhují, projektují, rýsují ručně i na PC, počítají výrobní náklady, umí zvolit nejvhodnější technologické postupy i výrobní stroje a zařízení.
Přijď mezi nás a zvol si studium Nábytkářská a dřevařská výroba. Práce se dřevem je velmi příjemná, dřevo je živé, tvárné a navíc příjemně voní. Staň se i ty odborníkem v této oblasti. Na spolupráci se těší kolektiv odborných učitelů.

V Šumperku 22. října 2015
Text a foto – Ing. Radomír Straka


Vyrábíme krásné výrobky
Již od 1. září žáci maturitního oboru „Nábytkářská a dřevařská výroba“ pilně pracují na plnění úkolů souvisejících s výukou.
Studenti třetího ročníku si po dohodě připravují téma ročníkové práce. Sami navrhují design, volí materiály a zpracovávají technická řešení svého výrobku. Při tom mají možnost využít počítače s moderními kreslicími programy např. Turbocad. Celá příprava ročníkové práce plně odpovídá požadavkům trhu.
Ve čtvrtém ročníku pak studenti (jako třešničku na dortu) vyrábějí svoji ročníkovou práci. V dubnu výrobek obhajují a po vystavení si jej odnášejí domů jako trvalou vzpomínku na studium na naší škole.
Zde jsou ukázky ročníkových prací z minulého roku.

V Šumperku 17. října 2016
Text a foto – Ing. Radomír Straka

Výrobky žáků

 Výrobky nábytkářů

FotogalerieBudoucí nábytkáři při návrhu výrobků...