23-68-H/01 Mechanik opravář kolejových vozidel

Obor „Mechanik opravář kolejových vozidel“ čeká velká perspektiva
Velký nedostatek pracovních sil ve strojírenství se začíná projevovat i v oborech zabývajících se opravami kolejových vozidel. Jediným učebním oborem v ČR, který vychovává budoucí odborníky pro tuto oblast je obor „Mechanik opravář kolejových vozidel“.
A právě tento obor se již několik desetiletí vyučuje na naší škole a neustále přitahuje mladé zájemce o železnici. Je to obor, jehož absolventi jsou trvale v hledáčku personalistů jednoho z našich partnerů – firmy PARS NOVA Šumperk, ale nejen jí.
Budoucí absolventi si v rámci výuky mohou osahat základy ručního i strojního obrábění. Seznámí se s nejmodernějšími metodami diagnostiky a renovací strojních součástí. Samozřejmostí je ve třetím ročníku i svářečský kurz pro svařování v ochranné atmosféře.
Od letošního školního roku se nabídka pro naše žáky rozšířila i o možnost získat za zvýhodněných podmínek řidičský průkaz skupiny B - na osobní automobil.
Díky kvalitě učitelů nejen v teoretickém vyučování, ale především na odborném výcviku, byla škola v loňském školním roce pověřena Národním ústavem pro vzdělávání vypracováním jednotného zadání závěrečných zkoušek pro všechny školy v ČR, které tento obor vyučují. Škola se tohoto úkolu zhostila velice dobře, a proto se k nám ostatní školy přijedou letos učit, ,,jak se to má dělat“.
Se vzrůstajícím počtem zakázek firmy PARS rostou i požadavky na jejich zaměstnance, a tím i na naše absolventy. Proto se firma PARS dohodla s vedením školy na rozšíření již dlouhotrvající spolupráce. Dveře doslova dokořán otevřel PARS dvěma učitelům odborných předmětů z oblasti opravárenství v měsíci červnu letošního roku. PARS i naše škola se aktivně zapojily do projektu MŠMT „Stáže ve firmách 2“, který byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pedagogové se mohli detailně seznámit s nejmodernějšími trendy v oblasti oprav kolejových vozidel. Již v letošním školním roce se tak zkušenosti získané pedagogy na týdenní stáži promítnou do výuky odborných předmětů perspektivního oboru „Mechanik opravář kolejových vozidel“.
O tom, že je tento obor opravdu žádaný na trhu práce, svědčí i fakt, že je podporován krajskými stipendii. Nejlepší žáci si tak při splnění kritérií stanovených Olomouckým krajem mohou ročně přilepšit až o několik tisíc korun.

V Šumperku 1. října 2015
Text a foto – Ing. Břetislav Hecl