23-44-L+H/01 Mechanik strojů a zařízení

Studium oboru nabízí:
Jedná se o čtyřletý studijní obor, ukončený maturitní zkouškou. Během studia absolvent může získat svářečský průkaz ZK 135 svařování v ochranné atmosféře. Ve třetím ročníku může získat výuční list v oboru Strojní mechanik. Ve čtvrtém ročníku je obor ukončen maturitní zkouškou.

Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30 v Šumperku, hodiny odborného výcviku jsou soustředěny do souvislých bloků. Součástí výuky je lyžařský, vodácký nebo turistický kurz.
 
Během studia žáci absolvují několik odborných exkurzí v podnicích např. Pramet Tools, s. r. o., Pars Nova, a. s., UNEX Uničov. Pravidelně se účastní Strojírenského veletrhu v Brně.
 
Během studia žáci mohou získat stipendium od partnerských společností, kde mohou získat také zaměstnání.

V Šumperku 19. listopad 2015
Text – Ing. Robert Lubina