69-51-H/01 Kadeřník

Studium oboru nabízí:
Na kadeřníky jsou kladeny vysoké nároky. Naše škola poskytuje svým absolventům výuku na vysoké úrovni, takže mají ty nejlepší předpoklady prosadit se na trhu.
Teoretická i praktická výuka je rozšířena o řadu kurzů a školení od uznávaných profesionálních vizážistů a kadeřníků. Spolupracujeme s předními kadeřnickými firmami. Žáci se pravidelně zúčastňují prestižních kadeřnických soutěží v našem regionu i mimo něj se skvělými výsledky.
Praktická výuka probíhá ve dvou nově zrekonstruovaných velmi příjemných provozovnách, které pravidelně navštěvuje veřejnost.

V Šumperku 3. prosince 2015
Text a foto – Bc. Jáně Kateřina

Soutěž v kadeřnických dovednostech a kreativity – Frýdek Místek
20. 11. 2014 proběhla soutěž v kadeřnických dovednostech a kreativity ve Frýdku Místku. Velkého úspěchu dosáhla žákyně Barbora Vepřková, která se umístila v obrovské konkurenci na krásném druhém místě.

Školní soutěž Color Cup
Škola každoročně pořádá soutěž pro žáky třetího ročníku Color Cup. Loňské kolo proběhlo na téma „ve víru Flamenca“. Vítězka soutěže postupuje do celostátního kola, které se pravidelně koná v Lanškrouně.

Soutěž MISS AEROBIK
V krásný červnový den jsme se už po druhé stali spolutvůrci účesů i líčení na prestižní soutěži MISS AEROBIK. Jako vždy se konala v krásném prostředí olomouckého hotelu NH.

Soutěž krásy středních škol MISS OK
Dne 21. 3. 2015 se v Olomouci konala velkolepá soutěž krásy středních škol MISS OK. Velkou ctí pro naši školu bylo připravit soutěžící na přehlídkové molo. Žáci modelkám vytvářeli nejen krásné účesy, ale i pod dohledem špičkové vizážistky Lenky Křesinové pomáhali finalistky i líčit.

Školení od švýcarské firmy TRINITY
Žáci i učitelky se pravidelně zůčastňují školení od švýcarské firmy TRINITY, se kterou má škola dlouholetou spolupráci.
V podzimním čase nám předvedla své tajné triky Pavlína Zbořilová v účesové tvorbě a novinky ve střihu a barvení. Velkou událostí bylo školení předního ruského kadeřníka Saši Sokolova, který předvedl nové trendy ve střihu a barvení.