36-52-H/01 Instalatér

Studium oboru nabízí:
Jedná se o tříletý učební obor ukončený výučním listem. Na naší škole se učí bezmála 15 let. O absolventy tohoto oboru mají firmy enormní zájem.
Žáci 1. ročníku se seznamují se základy řemesla v nově vybavených dílnách, kde pracují s moderním nářadím. Výuka odborného výcviku také probíhá na interaktivních panelech v naší nové topenářské učebně.
Žáci 2. a 3. ročníku mají možnost docházet na praxi k odborným firmám a být i finančně ohodnoceni.
Vše se děje v malých skupinách, což umožňuje individuální přístup učitele.
V průběhu studia mohou žáci získat tyto průkazy:
  • svářečský průkaz pro svařování plamenem
  • svářečský průkaz pro polyfůzní svařování plastů
  • průkaz pro pájení měděných rozvodů
Také k nám zajíždějí firmy s ukázkami nejnovějších materiálů a trendů v instalaterství např. firma John Guest s prezentací výroby umělohmotných spojek i trubek pro různé aplikace v průmyslu a v sanitárních či topných systémech.
Pro žáky tohoto oboru pravidelně organizujeme exkurzi do Kostelce nad Labem do firmy Wavin-Ekoplastik, který vyrábí plastové potrubní systémy pro vodu, vytápění a rozvody vzduchu.
Naši žáci každoročně poměřují své schopnosti v krajské soutěži odborných dovedností Učeň instalatér, která je pořádána Cechem topenářů a instalatérů ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zde vždy končíme s výbornými výsledky.

V Šumperku 13. října 2015
Text a foto – Ing. Marcela Maixnerová