26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Studium oboru nabízí:
Jedná se o tříletý učební obor s výučním listem. Absolventi jsou schopní vykonávat odborné práce v oblasti elektrických zařízení a přístrojů.
Dílny praktické výuky jsou vybaveny technologickým zařízením, měřicí a přístrojovou technikou, montážními a výukovými panely.
V rámci praktické výuky aktivně spolupracujeme s významnou firmou v regionu PARS NOVA a.s. , Šumperk, která má o absolventy tohoto učebního oboru dlouhodobě zájem.
Během studia žáci absolvují exkurze v elektrotechnických firmách.
Po úspěšném absolvování učebního oboru a získání výučního listu mají žáci možnost získat po zaškolení a zkoušce odbornou způsobilost dle §5 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

V Šumperku 25. listopad 2015
Text – Ing. Milan Osladil