26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Studium oboru nabízí:
Jedná se o tříletý učební obor s výučním listem. Žáci během výuky získají ke všeobecným znalostem i poznatky z elektrotechniky a elektroniky, které umí aplikovat v praxi.
Dílny praktické výuky jsou vybaveny technologickým zařízením, měřicí a přístrojovou technikou, montážními a výukovými panely.
V rámci praktické výuky aktivně spolupracujeme s významnou firmou v regionu ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Šumperk.
Během studia žáci absolvují exkurze v elektrotechnických firmách.
Snaživí žáci mají možnost po celou dobu studia pobírat prospěchové stipendium. Ve 2. a 3. ročníku jsou žáci schopni podílet se i na produktivní práci, která je rovněž finančně ohodnocena.
Po úspěšném absolvování učebního oboru a získání výučního listu mají žáci možnost získat po zaškolení a zkoušce odbornou způsobilost dle §5 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
O absolventy tohoto učebního oboru je dlouhodobě velký zájem na trhu práce. Zájem zaměstnavatelů převyšuje nabídku.

V Šumperku 23. listopad 2015
Text a foto – Ing. Milan Osladil